OTÁZKA MESIACA - Október 2018

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca za september 2018:

V ktorom diele nájdete pracovné listy a aktivity pre deti materských škôl vyžadujúcich si zvýšenú starostlivosť, napr. z dôvodu nadania? Náročné dieťa

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou Otázky mesiaca za september 2018 sa stáva Monika M. Blahoželáme! Výhercov vždy kontaktujeme na zadanú e-mailovú adresu. 

Pripravená je už otázka na október, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na október:

Ak sa žiak prijíma na integráciu v priebehu školského roka, IVP by mal mať vypracovaný najneskôr do:

  • troch týždňov
  • 1 mesiaca
  • 2 mesiacov

Výhra na október: 

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Praktická príručka pre vedúcich/členov metodických orgánov školy, ktorá pomôže s určovaním ich úloh, vypracovaním potrebnej dokumentácie a poradí pri ich riadení. Obsahuje CD so všetkými potrebnými dokumentmi aj v upraviteľnom formáte.

 

Popis

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pedagogického riadenia a rozhodovania majú nezastupiteľnú úlohu. Napriek tomu ich fungovanie v školách je nesystematické a neefektívne, niekedy len formálne. Optimálne riadenie metodických orgánov školy a efektívne plánovanie vedúceho metodického orgánu a odborných zamestnancov – tak znie podtitul odbornej brožúry, ktorú by mal zakúpiť každý dobrý riaditeľ školy pre vedúcich, resp. členov metodických orgánov školy. Metodické orgány patria v súlade s právnymi predpismi k poradným orgánom riaditeľa školy. Brožúra pomôže s určovaním ich úloh, vypracovaním potrebnej dokumentácie a poradí pri ich riadení. Plánovanie práce vedúceho metodického orgánu uľahčí praktický prehľad úloh rozdelených podľa jednotlivých období školského roka. Všetky potrebné dokumenty sú aj v upraviteľnom formáte na priloženom CD.

 

 

Odpovedzte na súťažnú otázku

AK SA ŽIAK PRIJÍMA NA INTEGRÁCIU V PRIEBEHU ŠKOLSKÉHO ROKA, IVP BY MAL MAŤ VYPRACOVANÝ NAJNESKÔR DO: