OTÁZKA MESIACA - November 2018

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca za október 2018:

Ak sa žiak prijíma na integráciu v priebehu školského roka, IVP by mal mať vypracovaný najneskôr do
 c) dvoch mesiacov

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou Otázky mesiaca za október 2018 sa stáva Mária M. Blahoželáme! Výhercov vždy kontaktujeme na zadanú e-mailovú adresu. 

Pripravená je už otázka na november, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na november:

Ako sa nazýva on-line softvér, ktorý funguje na princípe adaptívneho učenia?

  • Vedomat
  • Fyzmat
  • Vedma

Výhra na november: 

ELEKTRONICKÁ TRIEDNA KNIHA

Praktická príručka, ktorá pomôže všetkým učiteľom škôl s vedením bezpapierovej elektronickej triednej knihy. Manuál, ktorý vysvetľuje prácu s programom vyvinutým v spolupráci s firmou asc Applied Software Consultants. Uľahčuje bežné činnosti spojené s vedením triednej dokumentácie – informácií o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu, evidenciou vymeškaných hodín, zadávaním domácich úloh, ale aj komunikáciou s rodičmi.

Popis

"Už by sme sa nikdy nechceli vrátiť k pôvodným, papierovým triednym knihám. Teraz je to rýchle, prehľadné, jednoduché a dokonca aj rodičia sú spokojnejší."
Nostalgické spomienky na žiaka, ktorý cez delené hodiny prenáša triednu knihu z učebne do učebne sa pomaly stávajú výsosťou starších ročníkov. Použitím elektronickej triednej knihy je triedna kniha dostupná vždy a všade. Už žiadne počítanie čiarok, škrtanie políčok alebo hľadanie stratenej triednej knihy.

 

 
Výhody brožúry:
  • Prináša praktický návod na použitie.
  • Obsahuje ukážky jednotlivých krokov operácií aj s názornými obrázkami.
  • Pomáha aj počítačovo menej zdatným učiteľom.
  • Každý údaj stačí zapísať už len raz.
  • Vedenie školy, ale aj rodičia majú okamžite dostupné informácie o priebehu vyučovania, známkach ale aj dochádzke žiakov.

 

Odpovedzte na súťažnú otázku

Ako sa nazýva on-line softvér, KTORÝ funguje na princípe adaptívneho učenia?