OTÁZKA MESIACA - NOVEMBER a DECEMBER 2017

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca október:

Čo znamená skratka iŠVP? Inovovaný Štátny vzdelávací program​​

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou októbrovej Otázky mesiaca sa stáva Zuzana Ištoková. Blahoželáme!

Prichystaná je už otázka na november a december, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na november

Ktorá z možností nepatrí medzi prierezové témy?

  • Ochrana života a zdravia
  • Mediálna výchova
  • Občianska výchova
  • Environmentálna výchova

Výhra na November a December: 

DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY

Brožúra s podtitulom "Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy" identifikuje situácie a problémy, ktoré súvisia s poškodzovaním dobrého mena školy a pedagógov, či už zo strany rodičov alebo žiakov. Prináša praktické rady, ako sa v týchto situáciách brániť a ako im predchádzať.

POPIS

„Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestnych novinách ohovárajú našich učiteľov..."

V súčasnosti už nestačí právom chrániť iba hmotné statky, čoraz viac je nutné zaoberať sa aj ochranou „nevyčísliteľných" hodnôt ako je dobré meno, dobrá povesť či ľudská dôstojnosť. Základným predpokladom úspešnej obhajoby svojich práv je aj informovanosť o nich - informovanosť škôl a ich pedagógov o ochrane ich dobrého mena a povesti je ale na Slovensku veľmi malá

Publikácia sa snaží priblížiť čitateľom tie najdôležitejšie a najpoužívanejšie možnosti relevantnej právnej ochrany pri poškodení dobrého mena učiteľa alebo školy, a vysvetliť predpoklady a osobitosti využitia jednotlivých konkrétnych možností právnej ochrany.

V brožúre sa okrem iného dočítate:

  • Čo je dobré meno školy a jej dobrá povesť podľa zákona?
  • Čo môže negatívne zasahovať do dobrej povesti, čo a ako môže škola žiadať od porušovateľa?
  • Aké práva má škola v súvislosti s ochranou dobrej povesti podľa Tlačového zákona?
  • Čo je dobré meno učiteľa, jeho občianska česť a ľudská dôstojnosť?
  • Proti akým trestným činom sa môže učiteľ brániť?
  • Čo treba zvážiť v prípade ochrany dobrého mena školy a učiteľa súdnou cestou a ako postupovať?

Odpovedajte

Medzi metodické orgány školy nepatrí?

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.