OTÁZKA MESIACA - Marec 2018

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca február:

Rozpočtová organizácia posiela nepoužité prostriedky z depozitu späť na účet zriaďovateľa: do konca februára​​

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výhercom februárovej Otázky mesiaca sa stáva Štefan Medvec. Blahoželáme!

Pripravená je už otázka na marec, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na marec

Kedy sa uskutoční celoslovenské testovaie žiakov 9. ročníka základných škôl - Testovanie 9-2018?

  • 19. marca 2018
  • 20. marca 2018
  • 21. marca 2018
  • 22. marca 2018

Výhra na marec: 

Talent v škole

Metodický materiál pre riaditeľov a učiteľov ZŠ na edukáciu nadaných žiakov. Jedinečná brožúra, ktorá rieši problematiku edukácie nadaných detí v bežnej ZŠ. Ponúka názory odborníkov na tematiku výchovy a vzdelávania nadaných žiakov v kontexte školského vzdelávacieho systému na Slovensku. Prináša najdôležitejšie poznatky o nadaní a talente a tiež o možnostiach a formách edukácie nadaných žiakov v bežných školách.

Popis

Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy prináša cenné poznatky, modely a stratégie edukácie nadaných. Obsahová náplň, koncepčnosť a formálne spracovanie publikácie vychádzajú z dlhodobých výskumných, publikačných a pedagogických skúseností autorov.

Podáva komplexné informácie týkajúce sa problematiky výchovy a vzdelávania nadaných a talentovaných detí v bežnej škole. Tradične zastúpené témy o histórii nadania a talentu, vývine, identifikácii a výbere talentov či formách vzdelávania nadaných dopĺňajú okruhy tém, ktoré nie sú doteraz publikačne pokryté – prístupy k talentovaným v rovine metodickej a praktickej.

 

Odpovedajte

Kedy sa uskutoční celoslovenské testovaie žiakov 9. ročníka základných škôl - Testovanie 9-2018?

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.