OTÁZKA MESIACA - Jún 2018

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca máj:

Kedy sa bude konať medzinárodná konferencia Raabe pod názvom "Učiteľ nie je Google5"? 7. – 8. júna 2018 v Senci​​

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou májovej Otázky mesiaca sa stáva Emília H. Blahoželáme! Výhercov vždy kontaktujeme na zadanú e-mailovú adresu. 

Pripravená je už otázka na jún, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na jún

Kedy sa vydáva osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania?

  • V posledný deň, keď dieťa prestane navštevovať materskú školu
  • V posledný deň školského vyučovania, po predchádzajúcom hodnotení dieťaťa s dátumom 30. jún 2018
  • V posledný deň školského vyučovania s dátumom 30. jún 2018
  • Na základe žiadosti rodiča alebo zástupcu zariadenia

Výhra na jún: 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.

Popis

Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať.

V školskom roku 2016/2017 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Odpovedajte

KEDY SA VYDÁVA OSVEDČENIE O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA?

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.