OTÁZKA MESIACA - Júl a August 2018

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca jún:

Kedy sa vydáva osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania? Na základe žiadosti rodiča alebo zástupcu zariadenia​​

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou júnovej Otázky mesiaca sa stáva Nataša H. Blahoželáme! Výhercov vždy kontaktujeme na zadanú e-mailovú adresu. 

Pripravená je už otázka na júl a august, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na júl a august

Kedy nadobudla účinnosť posledná novela zákona 355/2007 Z.z.?

  • 1.12.2017
  • 12.12.2017
  • 31.12.2017
  • 1.1.2018

Výhra na júl a august: 

TALENT V ŠKOLE

Metodický materiál pre riaditeľov a učiteľov ZŠ na edukáciu nadaných žiakov. Jedinečná brožúra, ktorá rieši problematiku edukácie nadaných detí v bežnej ZŠ. Ponúka názory odborníkov na tematiku výchovy a vzdelávania nadaných žiakov v kontexte školského vzdelávacieho systému na Slovensku. Prináša najdôležitejšie poznatky o nadaní a talente a tiež o možnostiach a formách edukácie nadaných žiakov v bežných školách.

Popis

Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy prináša cenné poznatky, modely a stratégie edukácie nadaných. Obsahová náplň, koncepčnosť a formálne spracovanie publikácie vychádzajú z dlhodobých výskumných, publikačných a pedagogických skúseností autorov.

Podáva komplexné informácie týkajúce sa problematiky výchovy a vzdelávania nadaných a talentovaných detí v bežnej škole. Tradične zastúpené témy o histórii nadania a talentu, vývine, identifikácii a výbere talentov či formách vzdelávania nadaných dopĺňajú okruhy tém, ktoré nie sú doteraz publikačne pokryté – prístupy k talentovaným v rovine metodickej a praktickej.

 

Odpovedajte

Kedy nadobudla účinnosť posledná novela zákona 355/2007 Z.z.?

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.