OTÁZKA MESIACA - JANUÁR 2018

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca november + december:

Ktorá z možností nepatrí medzi prierezové témy? Občianska výchova​​

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou novembrovej a decembrovej Otázky mesiaca sa stáva Jarmila Schwarzová. Blahoželáme!

Prichystaná je už otázka na január, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na január

Medzi metodické orgány školy nepatrí?

  • rada školy
  • predmetová komisia
  • metodické združenie

Výhra na január: 

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Praktická príručka pre vedúcich/členov metodických orgánov školy, ktorá pomôže s určovaním ich úloh, vypracovaním potrebnej dokumentácie a poradí pri ich riadení. Obsahuje CD so všetkými potrebnými dokumentmi aj v upraviteľnom formáte.

POPIS

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pedagogického riadenia a rozhodovania majú nezastupiteľnú úlohu. Napriek tomu ich fungovanie v školách je nesystematické a neefektívne, niekedy len formálne.

Optimálne riadenie metodických orgánov školy a efektívne plánovanie vedúceho metodického orgánu a odborných zamestnancov – tak znie podtitul odbornej brožúry, ktorú by mal zakúpiť každý dobrý riaditeľ školy pre vedúcich, resp. členov metodických orgánov školy.

Metodické orgány patria v súlade s právnymi predpismi k poradným orgánom riaditeľa školy. Brožúra pomôže s určovaním ich úloh, vypracovaním potrebnej dokumentácie a poradí pri ich riadení. Plánovanie práce vedúceho metodického orgánu uľahčí praktický prehľad úloh rozdelených podľa jednotlivých období školského roka.

Všetky potrebné dokumenty sú aj v upraviteľnom formáte na priloženom CD.

Odpovedajte

Medzi metodické orgány školy nepatrí?

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.