OTÁZKA MESIACA - Február 2018

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca január:

Medzi metodické orgány školy nepatrí? rada školy​​

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou januárovej Otázky mesiaca sa stáva Daniela Móciková. Blahoželáme!

Prichystaná je už otázka na február, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na február

Rozpočtová organizácia posiela nepoužité prostriedky z depozitu späť na účet zriaďovateľa?

  • do konca januára
  • do konca februára
  • do konca roka
  • do konca kraja

Výhra na február: 

RÝCHLOKURZ DOBRÉHO RIADITEĽA ŠKOLY

Sumár povinností pri riadení školy v personálnej, ekonomickej a finančnej oblasti. Základný štartovací balíček vedomostí pre riaditeľa školy.

POPIS

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, by mal mať na pamäti, že škola je aj zamestnávateľ. Riaditeľ školy tak pri preberaní školy nepreberie zodpovednosť len za pedagogickú dokumentáciu a výchovno-vzdelávací proces, ale aj za ľudí/zamestnancov, pre ktorých sa stane zamestnávateľom.

Riaditeľ školy musí poznať základné zásady a aspoň základné ustanovenia zákonov z oblasti personalistiky a ekonomiky pre správnu prevádzku školy. Brožúra je súhrnom týchto základných zákonov a ich aplikácii v praxi školy. Prináša základy personálneho a ekonomického fungovania školy. Je to základný štartovací balíček vedomostí pre nového riaditeľa školy.

Prečo je dobré brožúru mať?

  • Či má riaditeľ kvalitnú ekonómku, či nie, ako riaditeľ školy potrebuje aspoň základné znalosti jednotlivých zákonov a správne informácie o ich aplikácii v praxi.
  • Potrebuje mať prehľad o správnom spracúvaní osobných údajov, pretože v tomto období sa zavádza nové nariadenie Európskeho parlamentu GDPR, a do škôl prichádzajú firmy, ktoré ponúkajú školám nové systémy na ochranu osobných údajov.
  • Brožúra vysvetľuje, čo sa už dá v tomto štádiu meniť a čo ešte nie – t.j. uchráni školy od zbytočných investícií do nových produktov, ktoré možno budú nepoužitelné.

Odpovedajte

Rozpočtová organizácia posiela nepoužité prostriedky z depozitu späť na účet zriaďovateľa?

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.