Maturita stráca hodnotu. Musíme selektovať na základnej škole

21.04.2015
Legislatíva
Prevádzka školy

Štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská hovorí, že rezort pustí k štúdiu v maturitných odboroch len tých, čo uspejú v Testovaní deviatakov. Ostatní žiaci budú môcť študovať na učebných odboroch, ktoré končia výučným listom.

Ani po 11 rokoch neplní celonárodné testovanie deviatakov základných škôl svoj zámer – nahradiť prijímacie skúšky na stredné školy. Ročne pritom štát vyjde na milióny eur. Načo je taký drahý nástroj, keď neplní cieľ?

Štát ponechal na stredných školách, do akej miery zohľadnia výsledky testovania v prijímacom konaní. Za to dlhé obdobie, keď sme nastavovali Testovanie 9, sa hľadali rôzne modely, ako zabezpečiť školám slobodu výberu žiakov a súčasne čeliť čoraz vyššiemu previsu ponuky miest na stredných školách nad dopytom zo strany žiakov, čo následne znižovalo motiváciu žiakov dobre sa učiť. Ale áno, súčasný model už nie je vyhovujúci a nie je dostatočný, preto pripravujeme zmenu. Chceme urobiť z Testovania 9 súčasť prijímacích skúšok na stredné školy.

Ako?

Chceme nastaviť minimálnu hranicu v oboch predmetoch, ktorú žiak musí dosiahnuť na to, aby mohol študovať v študijnom odbore. Zákon teda stanoví, aký minimálny výsledok bude musieť žiak v Testovaní 9 dosiahnuť, aby bol prijatý na odbor strednej školy, ktorý končí maturitnou skúškou. Tým sa test stane rozhodujúcejším faktorom, či bude, alebo nebude žiak prijatý na konkrétny typ strednej školy.

Pripravujete teda podobný model, aký je napríklad v Poľsku, že ak dieťa nespraví test na istý počet bodov, musí sa zmieriť so štúdiom na strednej odbornej škole?

Áno. Žiadajú to aj školy, pretože kým jedna škola nastaví kritériá pre uchádzačov o štúdium prísne, iná podlieza latku a do maturitných ročníkov sa dostávajú aj veľmi slabí žiaci. Maturita stráca výpovednú hodnotu. Selekcia na základe prísnejších objektívnych kritérií sa ukázala ako nevyhnutná. Aj preto, aby sa zvýšila motivácia žiakov lepšie sa vzdelávať.

Podobný výber chcel robiť exminister Dušan Čaplovič cez prospech na základnej škole, no ústavný súd to odmietol ako diskriminujúce kritérium...

Výsledok v Testovaní 9 je objektívne kritérium. A žiak bude mať šancu si zlý výsledok opraviť. Bude si môcť skúšku zopakovať v opravnom termíne, aby o jeho ďalšom štúdiu nerozhodovala jediná skúška, pri ktorej mohol byť chorý alebo indisponovaný. Tento model máme vyskúšaný na externých maturitách.

Znamená to aj to, že ak žiak nezíska dosť bodov, nedostane sa na gymnázium?

Hovoríme zatiaľ o spodnej hranici, teda o tom, že ak nedosiahne dosť bodov, nedostane sa na študijný odbor, ktorý končí maturitou – také sú na gymnáziách, ale aj na stredných odborných školách.

Kde bude tá hranica, koľko percent bude musieť dosiahnuť žiak, ak chce pokračovať v štúdiu, ktoré končí maturitou?

O tejto hranici zatiaľ vedieme diskusie s riaditeľmi základných, stredných škôl a so zriaďovateľmi v pracovnej skupine.

Odkedy chcete uplatňovať toto kritérium?

V pláne je september tohto roku, ale rokovania k termínu sa ešte neskončili. Keďže sa posilní váha Testovania 9, priebeh skúšky bude musieť byť zabezpečený ešte lepšie ako doposiaľ. Posilníme preto dohľad učiteľov stredných škôl pri testovaní.

Testovanie bude prebiehať na stredných školách, ako to žiadali niektorí pedagógovia?

Od septembra bude Testovanie 9 ešte prebiehať na základných školách, v budúcnosti počítame s realizáciou na stredných školách. Právne bude Testovanie 9 súčasťou prijímacej skúšky na strednú školu, takže ďalší test zo slovenčiny a matematiky na strednej škole už nebude potrebný.

Nebude potrebný, ale škola si ho môže urobiť?

V prvej etape ponecháme na školách, aby si v prípade potreby robili aj iný typ testu, napríklad jazykové skúšky, ako to robia bilingválne gymnáziá, alebo špeciálny test z matematiky, ako si robí napríklad gymnázium na Grösslingovej ulici v Bratislave špecializované na matematiku. Stredné školy budú môcť pri prijímaní študentov zohľadniť aj výsledky žiakov v súťažiach, prospech počas štúdia na základnej škole, čiže celkový profil žiaka, ale kľúčovým kritériom pri zaradení sa na určitý druh školy bude skóre v Testovaní 9. Povieme, akú minimálnu váhu bude mať výsledok T9 a popritom si školy pridajú body za iné výsledky.

Štát tak preberá väčšiu úlohu aj pri redukcii siete škôl. Nové pravidlá presmerujú žiakov na učebné alebo študijné odbory stredných škôl podľa výsledkov Testovania 9...

Predovšetkým však vznikne tlak na obnovenie učebných odborov, pretože najslabší žiaci nebudú môcť ísť na študijné odbory.

Zdroj: Hospodárske noviny

→ všetky správy

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte