4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Maram
vykonané atestácie

Dobrý deň,
píšem za kolegu - je pedagogickým zamestnancom, momentálne ešte základnej školy (učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa), ktorý je zaradený do PT 9 - učiteľ základnej školy s druhou atestáciou. Budúci školský rok odchádza pracovať na strednú školu. Moja otázka teda znie: bude mu platiť druhá atestácia aj na strednej škole, keď na jeho oboch osvedčeniach o atestáciách sa píše nasledovné: Zaradenie do kategórie/podkategórie: učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, vykonanie atestácie podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a záverečné atestačné práce, ktoré vypracoval a úspešne obhájil pred komisiou sa týkali tém základnej školy? Ak by mu to teda platilo, musel by učiť väčšiu časť svojho úväzku daného predmetu, v ktorom má vykonanú druhú atestáciu, aby ho zaradili do PT 9 (učiteľ s druhou atestáciou), alebo to s tým vôbec nesúvisí?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vykonané atestácie

Ak Váš kolega bude učiť na strednej škole kvalifikovane, teda v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., t.. j. predmety svojej aprobácie, ak pri uznávaní atestácií sa uplatní § 50 ods. 5 a ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. V poslednej vete v ods. 7 je uvedené, že vykonaná atestácia v niektorej podkategórii učiteľa platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačný predpoklad.

Maram
Vykonané atestácie

Dobrý deň, áno bude učiť na SŠ kvalifikovane.
Za akého predpokladu sa toto nemusí uplatniť (citujem Vás)?: "ak pri uznávaní atestácií sa uplatní § 50 ods. 5 a ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.". A okrem toho v § 50, ods. 7 som našiel toto: "Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý neúspešne vykonal atestačnú skúšku, môže požiadať o povolenie vykonať opravnú atestačnú skúšku. Opravná atestačná skúška sa koná najskôr po šiestich mesiacoch a najneskôr do 18 mesiacov od neúspešne vykonanej atestačnej skúšky. Riaditeľ organizácie podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) alebo rektor vysokej školy môže povoliť vykonanie opravnej atestačnej skúšky len jedenkrát"., nie to, čo píšete. Ďakujem ešte raz za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vykonané atestácie

Ospravedlňujem sa, neskontrolovala som si odpoveď. V prvom súvetí, druhá veta nemala začínať slovkom "ak", ale "tak" pri uznávaní atestácií sa uplatní § 50 ods. 5 a ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. Ostatnému nerozumiem - aké opravné skúšky. Nič také ste v prvej otázke nepísali, a ani ja som Vám nič také neodpovedala.