3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
výkonnostný príplatok

Dobrý deň,
prosím o usmernenie pri vyplácaní výkonnostného príplatku, ktorý môžeme podľa § 14a zamestnancovi zaradenému podľa § 5 ods. 4 zákona č. 553/2003 poskytovať mesačne podľa množstva a kvality práce.
V kolektívnej zmluve máme k vyplácaniu príplatku určené určité percento z príslušnej tarify zamestnanca.
Otázka:
Príplatok sa určí pevnou mesačnou sumou, ktorá sa vypláca stále, alebo príplatok sa kráti v prípade, ak zamestnanec neodpracuje celý mesiac? (napr. je PNS, alebo čerpá dovolenku).

Vopred ďakujem za odpoveď.

Maťa Martina
Príplatok

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem ako pedagóg. Podľa Zákon č. 553/2003 Z. z.
Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov mi má patriť podľa § 7 odsek 6 c príplatok 5 % za odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov..a to isté za vedenie knižnice. Je táto moja úvaha správna? Túto prácu ako pedagogický zamestnanec vykonávam od roku 2015. Keď teraz požiadam o navýšenie môjho tarifného platu, môžem žiadať aj o doplatenie tejto sumy napr. za tento kalendárny rok? Alebo mi mal byť vyplácaný počas celej mojej práce v týchto oblastiach. Ďakujem Vám za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok

Ak si pozorne prečítate § 7 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z., tak zistíte, že zvýšenie tarifného platu podľa odseku 1 sa netýka pedagogických zamestnancov. Nepredpokladám, že v škole máte pobočku štátneho archívu alebo miestnej knižnice. Uvedený paragraf sa určite netýka pedagogických zamestnancov ani zamestnancov škôl. Ak vykonávate inú činnosť ako ostatní kolegovia, zamestnávateľ Vám to zohľadní v osobnom príplatku. Vykonávanie činností mimo základných povinností a odmena za tieto činnosti by mala byť zakotvená vo vnútornom mzdovom predpise.