4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Alena Gergelová
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, prosím o radu pri zaradení učiteľky MŠ:
- ukončené VŠ II. st. - predškolská pedagogika + špeciálna pedagogika
- prax ako učiteľka v MŠ, vychovávateľka, špeciálna pedagogička
- ukončené adaptačné vzdelávanie ako vychovávateľka (VŠ je ukončená v r. 1999, neviem, či získala aj adaptačné vzdelávanie ako učiteľka MŠ.
Podľa mňa by mala byť zaradená ako samostatný učiteľ s VŠ vzdelaním - 7. PT, ak jej možno uznať adaptačné vzdelávanie aj pre učiteľstvo v MŠ, inak ako začínajúci učiteľ do 6.PT do ukončenia adaptácie. Zatiaľ bola zaradená do 5.PT ako začínajúca, čo sa mi nezdá... Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Čo sa týka vysokoškolského vzdelania druhého stupňa bez vysvedčenia neviem odpovedať zaradenie do platovej triedy. Nepíšete ani presnú prax, ale má prax vo viacerých kategóriách. Adaptačné vzdelávanie sa neabsolvuje pre každú kategóriu pedagogického zamestnanca. Ak je zaradená do 5. platovej triedy, možno to nie je správne. Nezaraďujeme podľa toho, čo sa nám zdá, ale podľa vzdelania, a to je uvedené veľmi nedostatočne pre kvalifikovanú odpoveď.

amni
zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím o radu ako zaradiť učiteľku MŠ: SŠ ukončená pedagogická a sociálna akadémia v študijnom odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, I. stupeň VŠ v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, II. stupeň VŠ v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Učiteľka teraz ukončila I. atestáciu - neviem, pre ktorý stupeň sa týka, ale v osvedčení o prvej atestácií je uvedené: stupeň dosiahnutého vzdelania: vysokoškolské druhého stupňa a zaradenie do kategórie/podkategórie: učiteľ / učiteľ pre predprimárne vzdelávanie. Do ktorého platového stupňa by mala byť zaradená? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a vykonaná atestácia nadväzuje na toto vzdelanie. Bolo treba pri podpisovaní prihlášky na vykonanie atestácie riadne skontrolovať údaje. Riaditeľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov a vzdelávacia inštitúcia to nekontroluje. Patrí jej zaradenie do 7. platovej triedy, platový stupeň sa pri učiteľoch neuvádza.