5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martina1975
Asistent učiteľa od 01.01.2019

Prosím o usmernenie k platovému zaradeniu pedagog. asistenta učiteľa, či je od 01.01.2019 nejaká zmena v zaradzovaní do PT. Prijali sme zam. s vysokoškolským vzdelaním v odbore sociálna práca. Prax ako asistentka má 1 rok v inej organizácii.
Do ktorého karierového stupňa ju zaradíme/platová trieda?
Je potrebné je dať aj podmienku na doplnenie vzdelania doplnením si pedagogického minima 2/4 roky? Ďakujem

Martina1975
Asistent učiteľa - doplnenie

Otázku som polozila preto, lebo v jednom odbornom článku som čítala, že ak PAU získal vzdelanie v inom ako požadovanom študijnom odbore zaradí sa sa od 01.01.19 do novej 5 platovej triedy. Neviem preto, ci je to aj prípad -otázka kt. som vyššie položila.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa od 1. 1. 2019

Nie je to nič nové. Pri asistentovi učiteľa sledujeme ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa aj v prípade, že absolvoval vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Tak j to aj v tomto prípade. Vysokoškolské vzdelanie je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., t. j. je nekvalifikovaný, možno začínajúci (ťažko si všetko domýšľať), čomu do 31. 12. 2018 zodpovedala 8. platová trieda a od 1. 1. 2019 je to 5. platová trieda. Podmienku doplnenie si DPŠ mal dostať aj u predchádzajúceho zamestnávateľa. Doba 2/4, ktorú uvádzate mu asi plynie. Avšak po ukončení adaptačného vzdelávania sa zaradí do kariérového stupňa samostatný asistent. Ak si dorobí DPŠ ako asistent učiteľa bude kvalifikovaný. Celá odpoveď je len na domýšľaní.

Martina1975
Asistent učiteľa - doplnenie

Ďakujem za odpoveď a chcem sa ešte opytat, ci zamestnávateľ ma písomne upozorniť zamestnanca na doplnenie si požadovaného vzdelania, alebo nemusí?

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa od 1. 1. 2019

Vzhľadom na právne vedomie a moje skúsenosti je veľmi potrebné písomne upozorniť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca na doplnenie alebo získanie príslušného vzdelania a splnenie tejto podmienky. Potom je dôležité aj kontrolovať splnenie podmienky a postupovať v zmysle právnych predpisov. Zníženie platovej triedy pri nesplnení podmienky získať vzdelanie nie je správne riešenie.