3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
JanulkaB
Uznanie rozširujúceho štúdia

Som stredoškolska učiteľka odborných predmetov s 20 ročnou praxou a 2 atestaciou, začala som študovať 2 roky rozširujúce štúdium predprimarne vzdelavanie na UMB v Banskej Bystrici. Ak by som začala pracovať v MŠ v akom karierovom stupni budem zaradená? Bude mi rozširujúce štúdium nahrádzať 1 atestaciu? Vďaka za každú odpoveď

Maria Pavlikova
Uznanie rozširujúceho štúdia

Po ukončení rozširujúceho štúdia predškolskej pedagogiky získate kvalifikáciu na činnosť učiteľky materskej školy a budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy do 7. platovej triedy. Náhrady kvalifikačných skúšok sa neuznávajú od 1. 11. 2009, teda nezískate náhradu prvej atestácie ani kredity.

JanulkaB
Dodatočné info....

Môžete mi prosím vysvetliť prečo do 7 platovej triedy? Keď týmto studiom na Vš získam titul Bc? Čo je 1 stupeň Vš a nie USO/ úplne stredne vzdelanie? Vďaka za odpoveď