9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Slavomíra Kseničová
Zaradenie platovej triedy učiteľka MŠ bez praxe
Slavomíra Kseničová
Zaradenie platovej triedy učiteľa MŠ bez praxe

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť do akej platovej triedy mám byť zaradená ako učiteľka v MŠ bez praxe ?
Mám ukončené gymnázium a pomaturitné štúdium- materská škola a vychovavateľstvo, 1.stupeň bakalárského štúdia špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých. Momentálne pokračujem v štúdiu 2.stupňa. Menili sa nejaké podmienky od nového roka?

Ďakujem vopred za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy učiteľa MŠ bez praxe

Ste začínajúca kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Od 1. 1. 2019 budete zaradená do 5. platovej triedy. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I. učiteľ materskej školy ako aj prebiehajúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Od 1. 1. 2019 sa menili platové triedy, ale kvalifikačné požiadavky sú rovnaké.

Evelyn81
Zaradenie do platovej triedy - učiteľka MŠ

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu a informáciu, aj keď na túto tému už príspevky boli, či je nasledovné zaradenie učiteľky MŠ do platovej triedy správne:
1.prípad:
Učiteľka má vyštudovanú strednú školu so zameraním na učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo, 1.st VŠ v odbore sociálna pedagogika, 2.st VŠ v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Podľa kvalifikačných predpokladov na učiteľku MŠ by mala byť zaradená po novom do 6. platovej triedy (v min. do 9.pt)?
2. prípad:
Učiteľka má vyštudovanú strednú školu - odevná priemyslovka, 1.st VŠ v odbore predškolská a elementárna pedagogika a 2.st VŠ - Ing. materiálovotechnická fakulta. Podľa kvalifikačných predpokladov by mala byť zaradená po novom do 6. platovej triedy?

Obe učiteľky majú absolvované adaptačné vzdelávanie. Týmto Vás chcem poprosiť o informáciu, či je uvedené zaradenie do platových tried správne, nakoľko mám informácie, že v takýchto prípadoch boli učiteľky zaradené o triedu vyššie a ako v takomto prípade pokračovať.
Vopred Vám ďakujem za radu a prajem príjemný pracovný deň.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy - učiteľka MŠ

Pani učiteľka v prvom prípade spĺňa kvalifikačné predpoklady na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie prvého aj druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Patrí jej zaradenie do 6. platovej triedy. Pani učiteľka v druhom prípade spĺňa kvalifikačné predpoklady na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou. Patrí jej zaradenie do 6. platovej triedy. Poslednej časti otázky nerozumiem. Do 31. 12. 2018 boli obidve učiteľky zaradené do 9. platovej triedy.

merino
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
kolegyňa pracuje v MŠ,chce sa informovať ohľadom správneho zaradenia do platovej triedy po skončení štúdia. Má strednú pedagogickú školu odbor učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. 2 stupeň vysokoškolského vzdelania odbor Náuka o rodine + DPŠ. Teraz je zaradená do 9 platovej triedy po starom. Končí rozširujúce štúdium učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie. Po skončení bude zaradená do akej triedy? A po skončení ešte 1. atestácie do akej triedy? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Po ukončení rozširujúceho štúdia predprimárnej pedagogiky po novom bude zaradená do 7. platovej triedy.

Ninka
Zaradenie učiteľky pre predprimárne vzdelávanie

Dobrý deň, poprosím o radu ohľadom plat. zaradenia.
Vzdelanie: SŠ - SpgŠ,
VŠ - Pedagogika, Bc.
VŠ - Sociálna pedagogika, Mgr.
PhDr: - Pedagogika
+ prvá atestácia.
Chcem sa ešte opýtať, či si môžem vzhľadom k uvedenému vzdelaniu urobiť aj 2. atestáciu, ak nie, čo je potrebné doštudovať?
Ďakujem, je veľmi prínosné, že poskytujete tieto odborné rady, s úctou NIna

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky pre predprimárne vzdelávanie

Ste kvalifikovaná ako učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Aj keď Vaša otázka neposkytuje dostatočné informácie o získanom vzdelaní, môžem skonštatovať, že vzhľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. máte byť zaradená do 6.platovej triedy. Neuvádzate, na ktoré vzdelanie nadväzuje vykonaná prvá atestácia, ale vzhľadom k tomu, že sa pýtate na druhú atestáciu, tak asi na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Pedagogický zamestnanec môže podľa § 49 ods. 5 zákona č. 317/209 Z. z. vykonať atestáciu len v kategórii a podkategórii, pre ktorú spĺňa kvalifikačný predpoklad v získanom stupni vzdelania. Druhú atestáciu ako učiteľka materskej školy nemôžete vykonať.