5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jana26
Počet rokov praxe

Dobrý deň, skončila som rigorózne konanie, mám nárok na 60 kreditov, ktoré mi má uznať zamestnávateľ ale je tam podmienka minimálne 3 roky praxe. Ja však mám odučený jeden rok, potom som nastúpila na PN a hneď na to na materskú dovolenku. S prvým dieťaťom som doma 2 roky a s druhým dieťaťom mi tým pádom beží tretí rok materskej dovolenky. Moja otázka je či sa do praxe započítava aj materská dovolenka a ak áno koľko rokov? Ďakujem vopred za odpoveď

Maria Pavlikova
Počet rokov praxe

Pri započítanej praxi rozlišujeme odbornú – v tomto prípade pedagogickú prax a ostatnú prax. Do ostatnej praxe sa započítava aj doba materskej dovolenky a doba rodičovskej dovolenky v súlade s § 6 ods. 4 písm c) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. Na jedno dieťa najviac tri roky na dve a viac detí spolu najviac šesť rokov. Doba sa započítava podľa skutočnej doby, teda na prvé dieťa u Vás len dva roky a na druhé dieťa najviac tri roky. Po troch rokoch pedagogickej praxe Vám zamestnávateľ vydá osvedčenie o priznaní 60 kreditov za vykonanú rigoróznu skúšku v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z.

Jana26
Počet rokov praxe

Ďakujem za odpoveď, takže keď dobre rozumiem musím mať 3 roky ped.praxe, a tým pádom to že som na materskej nezohráva žiadnu rolu v nadobudnutí kreditov za rig. skúšku.

Maria Pavlikova
Počet rokov praxe

Jednak nemáte tri roky pedagogickej praxe a aj keby ste mali, veď zamestnávateľ Vám nevypláca plat,, načo by Vám bol kreditový príplatok v ňom.

Jana26
Počet rokov praxe

O kreditový príplatok mi vôbec nejde, tomu rozumiem, potrebovala som sa len informovať, keďže som si chcela spraviť atestačnú skúšku bez predatestačneho vzdelávania.