2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
vilka
Záujmové krúžky

Dobrý deň, ak ako škola chceme viesť krúžkovú činnosť prostredníctvom vzdelávacích poukazov (nemáme CVČ):
1. máme právo vyberať doplňujúce poplatky za krúžky od rodičov?
2. musíme uzatvárať s vedúcimi krúžkov (ak sú to naši učitelia) dohodu, alebo to vieme priamo zaplatiť prostredníctvom dotácií zo vzdel. poukazov ako mesačnú odmenu k platu?
3. môžu učitelia viesť krúžky napr. v čase od 14.00?
Ďakujem za odpovede

Maria Pavlikova
Vika

Odmenu za vedenie krúžkov môžete vyplácať jednak na dohodu alebo ako odmenu. V každom prípade sa to bude účtovať na vzdelávacie poukazy. Krúžky môžu viesť aj od 14.00 hod, ak v tom čase už nemajú priamu vyučovaciu povinnosť.