4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Annina
Kvalifikačne predpoklady pre MOV

Dobrý deň p. Pavliková,

Podľa § 7 ods. 2 písm. c) Kvalifikačné predpoklady zákona 317/2009 pre MOV je VŠ prvého stupňa a vyučenie v príslušnom odbore (obe podmienky musia byť splnené).
Ak je dosiahnuté vzdelanie:
- stredná priemyselná škola elektrotechnická
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - elektrotechnika (Dubnický TI kde je uvedené, že absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu MOV odborného praktického výcviku)
tak moja otázka znie: či je nutné absolvovať vyučenie v príslušnom odbore (výučný list), alebo PRI TOMTO dosiahnutom vzdelaní spĺňa kvalifikačné predpoklady na pozíciu MOV - elektrotechnika.

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady per MOV

Áno, obidve podmienky musia byť splnené, veď nie je uvedené alebo výučný list alebo vysokoškolské vzdelanie, ale výučný list a vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Myslím, že je dlhé roky všeobecne známe, že pri majstroch odbornej výchovy je v podstate najdôležitejší výučný list, pretože len tento zaručuje, že môže odovzdávať žiakov praktické skúsenosti. Vysokoškolské vzdelanie je teoretické,

Annina
Kvalifikačné predpoklady pre MOV

Ďakujem za odpoveď.

Ide o to že:
- už dnes je málo škôl a odborov s výučným listom. Každý dnes preferuje stredoškolské vzdelanie s maturitou,
kombinácia SŠ s maturitou a Bc. z DTI (mala som na mysli presne túto školu) nie je postačujúce pre MOV - musí si spraviť ešte aj výučný list?

Ešte jedná otázka: VŠ 2. stupňa bez výučného listu nie je plneným kvalifikačných predpokladov pre MOV? Je tam požiadavka aj výučného listu?
Vo vyhláške 437/2009 pre VŠ nie je uvedené vyučenie len pri VŠ prvý stupeň a nižšie.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady pre MOV

V mojej predchádzajúcej odpovedi na Vašu otázku, som napísala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a výučný list. Ak vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa nevyžaduje výučný list, nemôžem to napísať inak. Nie nevyžaduje sa.