3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janajanicka
započítanie praxe počas starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Pekný deň prajem, prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:
Do pracovného pomeru má nastúpiť zamestnankyňa po materskej a rodičovskej dovolenke. Bola s prvým dieťaťom na normálnej MD a RD a potom v predĺženej rodičovskej dovolenke nakoľko dieťa malo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (4 roky). Otehotnela a následne nastúpila na MD a RD s druhým dieťaťom. Vychádzam zo zákona č. 553/2003, § 6, ods. c), podľa ktorého sa započítava aj čas starostlivosti o dieťa:
1. zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky,
2. s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť ustanovenú osobitnými predpismi,
Započítam jej 6 rokov na 2 deti a 4 roky, ktoré sa starala o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom, t. j. spolu10 rokov?
ďakujem

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

K citácii § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. treba odcitovať ods. 5 posledné slová, v ktorom sa píše, že zo započítanej doby podľa ods. 4 písm. c) možno započítať najviac šesť rokov. Za všetky obdobia jej započítate šesť rokov.

janajanicka
započítanie praxe

ďakujem za promptnú odpoveď