2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jarkos
zaradenie učiteľa Zuš

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť ako zaradiť zamestnanca-učiteľa Zuš- hra na bicie nástroje, teda do akej platovej triedy, keď má nasledovné vzdelanie:
1. Konzervatórium B.Bystrica odbor hudba, hra na bicích nástrojoch, r.2011-absolutórium
2. Akadémia umení B.Bystrica, fakulta muz. umení, odbor Hudobné umenie, program Interpretačné umenie -inštrumentálne-bicie nástroje, r. 2015 Bc.
3. tá istá škola, odbor Hudobné umenie, program Interpretačné umenie, r. 2018 Mgr.

Adaptačné má.

ďakujem
mzd. učt. Štroffeková

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZUŠ

Ak je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa učiteľské, učiteľ je kvalifikovaný, zaradíte ho do kariérového stupňa samostatný učiteľ do 10. platovej triedy. Ak je jeho vzdelanie nepedagogické, je povinný doplniť si pedagogickú spôsobilosť v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., ak ide o prvý pracovný pomer v školstve. Ak plynie doba dvoch rokov na začatie DPŠ, zaradíte ho rovnako do kariérového stupňa samostatný učiteľ do 10. platovej triedy.