11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Michaela Kováčová
Platové Zaradenie učiteľ MŠ
Michaela Kováčová
Info

Dobrý deň, viem,že to tu už bolo viackrát aj ja som si doteraz bola celkom ista, ale
chcela by som sa opýtať, do akej platovej triedy patrím, ak nemam strednu pg, ale vyštudovaný 1st. Predškolskej elm.pedagog. a 2st. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie? Doteraz som bola v 10. No na novom mieste mi tvrdia, že som bola zle zaradená, dali ma do 9? Nastupujem opäť do MŠ.
Som už samostatný ped. zamest. skoro 4roky v praxi. Ďakujem

Maria Pavlikova
Platové zaradenie - učiteľ MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Na základe Vami uvedeného vzdelania ste kvalifikovaná (samostataná) učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou a preto Vám patrí zaradenie do 9. platovej triedy. Vaše predchádzajúce platové zaradenie bol o nesprávne.

Ľuptáková
platová trieda

Dobrý deň, som kvalifikovaná učiteľka MŠ s bakalárskym vzdelaním, odbor vychovávateľstvo, s 38 ročnou praxou, som zaradená do 8. plat triedy. Kolegyne s ročnou nadstavbou sú tiež zaradené do 8 plat.tr.
Je to správne? V tomto štáte sa vôbec nezohľadňuje I. stupeň VŠ, čo je veľmi smutné!!!

Maria Pavlikova
Platová trieda

Bakalárske vzdelanie v odbore vychovávateľstvo nie je plnením kvalifikačných predpokladov podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I., písm. B. na činnosť učiteľky materskej školy. 38 ročná prax vzdelanie nenahrádza, ste správne zaradená v 8. platovej triede. Náš štát zohľadňuje I. stupeň VŠ, ale vždy konkrétne zameranie vzdelania pre konkrétnu činnosť.

Michaela Kováčová
Info

Dobrý večer, Ďakujem za Vašu odpoveď, chcela by som sa ešte informovať, je moje zaradenie spravne aj keď som 2st. VŠ som ukončila v študijnom odbore Predškolska a element.pedagogika? Pozerala som viacero vyhlášok a písala som s viacerymi a celý Trenč.kraj funguje tak ako som bola zaradená u predchádzajúceho zamestnavatela.10.plat.trieda Nerozumiem teda tomu,ako to môže niekde byť tak a niekde dokáže človek padnúť o celú triedu. Ďakujem za odpoveď s pozdravom Kováčová

Maria Pavlikova
Info

Nikto nikde nepadne a nepadol. Ak nemáte skončený aj program aj odbor predškolská pedagogika, ale program je učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, čo ste uviedli aj vo svojej otázke, nie ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Vaše správne zaradenie je do 9. platovej triedy. Ja som Vám odpovedala na Vašu otázku, ale moju odpoveď nemusíte brať do úvahy, keď s ňou nesúhlasíte. Musíte sa spýtam tam, kde Vám odpovedia tak, ako Vám to vyhovuje. Ja odpovedám, ako to píšu v legislatíve.

bernolaka
platové zaradenie

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť so zaradením učiteľky, ktorá má ukončené VŠ II. stupeň magisterské v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: slov. jazyk -pedagogika so zameraním na detské a mládežnícke hnutie. Taktiež má osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške zo slov. jazyka a lit.7. roč, s 26 ročnou pedagogickou praxou. U nás bola prijatá na pozíciu vychovávateľa v ŠKD.
Pri zaradení som vychádzala z nariadenia 437/2009, časť XIII, bod 4 ( ozn. V) a zaradili sme ju do triedy 10, samostatný. Je to správne? (ide len o zastupovanie). Vopred ďakujem za odpoveď.

Simik
Započítanie praxe

Dobrý deň, som učiteľka v MŠ v kar. stupni samostatný pedagogický zamestnanec v 8. plat. tarife, prac trieda jeden. Strednú pedagogickú školu v Modre odbor 76496 učiteľstvo pre mš a vychovávateľstvo som ukončila v máji 2013 - pomaturitné štúdium. K 1.1.2017 mám odpracovaných 23 rokov s toho 6 rokov v školstve. Adaptačné mám 5 rokov. Chcem sa spýtať koľko rokov praxe mi môže zamestnávateľ zarátať celkovo, keďže v minulom zamestnaní som mala zarátaných 10 rokov a 186 dní a terajší zamestnávateľ u ktorého momentálne pracujem druhý rok mi nechce uznať to čo som mala zarátané doteraz, neprirátal mi minulý rok a dnes mi dokonca povedali, že som to mala zle vyrátané a nemám nárok ani na to čo som mala doteraz. V predošlej MŠ, kde som pracovala som sa si to dnes overila a povedali mi, že mi to rátali aj z nepedagogickej praxe. Prosím Vás ako sa to vlastne podľa zákona ráta? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

Prax sa určuje na základe § 6 zákona č. 553/2003 Z. z.  Na základe takto určenej započítanej praxe sa nepedagogickí zamestnanci zaraďujú do platových stupňov podľa § 6 ods. 1 uvedeného zákona a pedagogickým zamestnancom sa zvyšuje platová tarifa za každý započítaný rok praxe v súlade s § 7 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z . O tom, ktorá prax je odborná, vo Vašom prípade pedagogická a ktorá prax nie je odborná, rozhoduje jedine aktuálny zamestnávateľ. Postupuje podľa § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Započítanou praxou u predchádzajúceho zamestnávateľa nie je viazaný, je zodpovedný za započítanie praxe, z ktorej vychádza pri zvýšení platovej tarify. Nie je veľmi správne započítať prax, ktorá nie je v školstve ako odbornú prax.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Na základe uvedeného vzdelania ste správne zaradili vychovávateľku do kariérového stupňa samostatná vychovávateľa do 10. platovej triedy. Pri zaradení zamestnanca do kariérového stupňa nie je dôležité, či ide o zastupovanie, pracovný pomer na určitú dobu alebo pracovný pomer na neurčitý čas. Posudzuje sa vzdelanie a vykonávaná činnosť.