Kredity verzus atestačná skúška a kreditový príplatok

07.05.2011
Vzdelávanie a výchova

Za kredity, ktoré učiteľ nadobudne úspešným ukončením akreditovaného vzdelávacieho podujatia, môže získať kreditový príplatok (min. 30 kreditov) alebo možnosť vykonania atestácie. Ako to funguje v praxi?

Kredity, ktoré učiteľ získa, platia 7 rokov od momentu priznania. Nárok na vyplácanie kreditového príplatku zamestnancovi trvá až do skončenia platnosti kreditov uplynutím 7 rokov od jeho získania alebo dňom, ktorý je uvedený na osvedčení o vykonaní atestačnej skúšky, na ktorej vykonanie kredity použil.

Ako získať kreditový príplatok?
Najrýchlejším spôsobom, ako zúročiť získané kredity, je vymeniť ich za kreditový príplatok. V praxi to znamená: V momente, keď má učiteľ v rukách doklady o získaní kreditov (spolu min. 30 kreditov), musí ich odovzdať riaditeľovi školy so žiadosťou o kreditový príplatok. Týmto mu je riaditeľ povinný zvýšiť hneď od začiatku najbližšieho mesiaca plat o 6 % z platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený. Tento kreditový príplatok bude učiteľovi vyplácaný 7 rokov, t. j. počas platnosti týchto kreditov.

Prečo musí učiteľ sledovať platnosť svojich kreditov?
Ak učiteľ získal svojich 30 kreditov postupne, absolvovaním 4 rôznych podujatí, pričom prvých 10 kreditov získal 2. júla 2010, ich platnosť sa skončí na konci júna 2017. Ak si učiteľ nestihne nahradiť končiace sa kredity do konca júna 2017 novými, stráca nárok na kreditný príplatok.

Je výhodnejšie šetriť kredity pre možnosť vykonania atestácie?
Pre možnosť vykonania atestačnej skúšky za kredity je potrebné získať buď 60 kreditov, alebo 30 kreditov a k nim absolvovať prípravné atestačné vzdelávanie. V oboch prípadoch ide o časovo náročnejšie zúročenie získaných kreditov. Presné podmienky a povinnosti stanovuje § 14 až 17 Legislatíva č. 445/2009 Z.z.

Poberaním kreditového príplatku však učiteľ kredity nestráca. Kredit stratí platnosť až dňom, ktorý je uvedený na osvedčení o vykonaní atestačnej skúšky, alebo po siedmich rokoch. Teoreticky, ak má učiteľ 60 kreditov, môže 6,5 roka poberať 12 % kreditový príplatok a potom za ne môže vykonať atestáciu.

Takže otázka, či je výhodnejšie šetriť kredity pre možnosť vykonania atestácie, je úplne zbytočná.

Učiteľ totiž môže už počas poberania kreditového príplatku požiadať o vykonanie atestačnej skúšky a kreditový príplatok mu bude vyplácaný počas celého obdobia až do dňa uvedeného na osvedčení o vykonaní atestačnej skúšky. V prípade, že pri atestačnej skúške učiteľ nie je úspešný, pokračuje naďalej v poberaní kreditového príplatku.
V praxi to pre učiteľa znamená, že mu nehrozí nijaké riziko – buď dostáva za svoje získané kredity kreditový príplatok, alebo postúpi do vyššej platovej triedy.

Výhodou vykonania atestačnej skúšky
je pre učiteľa istota, že atestáciou sa dostane do vyššej platovej triedy, pričom do nižšej platovej triedy už neklesne.

Stanovuje zákon nejakú hranicu pri kreditovom príplatku?
Učiteľ môže poberať kreditový príplatok maximálne vo výške 12 % z platovej triedy, do ktorej je zaradený. Teda ak aj získal v priebehu 7 rokov spolu až 90 kreditov, kreditový príplatok môže dostávať iba vo výške 12 % z platovej triedy.

Je výhodou získavať kredity rýchlejšie?
V prípade, že učiteľ získava potrebný počet kreditov rýchlejšie, môže sa skôr uchádzať o vykonanie atestačnej skúšky. Zákon zrušil povinnú dĺžku praxe na priznanie I. alebo II. atestácie. Doterajšie predpisy umožňovali vykonať I. kvalifikačnú skúšku až po 5 rokoch praxe a II. kvalifikačnú skúšku až po 10 rokoch praxe. V praxi sa môže stať, že učiteľom s II. atestáciou (12. platová trieda) sa môže učiteľ stať už po 5-6 rokoch praxe, teda za polovičný čas, než predpisovala predchádzajúca legislatíva. Potom sa mu všetky príplatky (kreditový, triednictvo, uvádzanie) budú vypočítavať z tejto platovej triedy.
 
Čo bolo a je zmyslom školskej reformy?
V každom prípade zmyslom reformy nie je hon na kredity. Zákon nestanovuje učiteľovi povinnosť kredity zbierať. Kredity sú odmenou za čas a energiu, ktoré do vzdelávania vkladá. V prípade, ak sa učiteľ nevzdeláva, nezbiera kredity, a teda nemá nárok na kreditový príplatok, ani sa nemôže uchádzať o ďalšiu atestáciu.

Hlavnou ideou reformy je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie našich detí. Aby vzdelávanie spĺňalo požiadavky dnešnej spoločnosti, je nevyhnutné, aby informácie a metódy, ktorými ich deťom odovzdávame, kráčali tiež s dobou. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov je teda iba jedným z prostriedkov, ako toto zabezpečiť.

Využiť šancu na tvorivé poznávanie nových trendov vo vzdelávaní by bolo určite škoda nevyužiť.

Mgr. Zdenko Krajčír

K udržaniu druhej atestácie sa rozprúdila debata na fórume, prečítať a prispieť môžete aj vy tu.
 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte

Dobrý deň, potrebujem poradiť.Dá sa vykonávať atestačná skúška a zároveň poberať kreditový príplatok?
​V roku 2012 som nazbierala 35 kreditov. Momentálne si chcem robiť 1. atestačnú skúšku, prax mám 21 rokov. Prihlásila som sa na atestačné vzdelávanie(ktoré nahradí potrebný počet -30 kreditov nutných na jej vykonanie) a ktoré začne vo februári 2014 ( musela som poslať potvrdenie, že mám potrebných 30 kreditov). Mám dovtedy nárok - do februára 2014(aleboo kým neukončím atestačné vzdelávanie) za týchto 30 kreditov nárok na kreditový príplatok? Riaditeľ mi to zamietol s tým, že sa to nedá. Podľa akého zákona? Alebo mám nárok na vyplácanie príplatku? Ďakujem.