6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Kvalifikácia.

Dobrý deň,
chcela by som Vás požiadať o posúdenie správnosti môjho uvažovania. Potrebujeme prijať majstra OV pre študijný odbor ( tzv. K odbor) mechanik strojov a zariadení. Sme stredná odborná škola.
Náš záujemca dosiahol podľa predpisov platných do 31.08.2019 maturitnú skúšku ( 1989) v študijnom odbore Mechanik strojov a zariadení. Výučný list nemá.
Následne vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach, Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, študijný odbor Dobývanie ložísk, využitie a ochrana zemských zdrojov.
Tento rok na DTI ukončil doplnkové pedagogické štúdium pre majstra OV.

Ja uvažujem, či ho môžem podľa vyhlášky č. 173/2023,
I. diel - Majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole
I. časť - majster odbornej výchovy, ktorý poskytuje odborný výcvik
Oddiel C - úplné stredné odborné vzdelanie

podľa bodu 3 posúdiť ako kvalifikovaného pre odbor mechanik strojov a zariadení ( na úrovni stredoškolského vzdelania bez výučného listu)?

Veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia.

Dobrý deň,
a vysokoškolské vzdelanie ste kde stratili ? Hľadajte podľa druhu Vašej školy a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Stredná odborná škola je príliš široký pojem.

personalista
Kvalifikácia.

Ospravedlňujem sa za nepresnú otázku. Potrebujeme majstra pre strojársky zamerané odbory. Tomuto pánovi nekorešponduje stredoškolské vzdelanie ( Strojárske) s vysokoškolským ( vhodné pre hutnícke odbory).
Nemáme odbory hutníckeho charakteru. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia.

Dobrý deň,
na úrovni úplného stredného odborného vzdelania mu kvalifikáciu uznajte, ale ak vysokoškolské vzdelanie je iné ako požadované podľa vyhlášky, tak ho zaradíte do 6. platovej triedy.

Lenkar
Kvalifikácia vychovávateľ v ŠKD

Dobrý deň,

záujemkyňa o miesto vychovávateľky v ŠKD má ukončené nasledovné vzdelanie:

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, učiteľstvo ekonomických predmetov, študijný odbor: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, VŠ II. stupňa, dátum ukončenia: 17.06.2014.
Je kvalifikovaná na miesto vychovávateľky a do akej tarify má byť zaradená po skončení adaptačného vzdelávania?
Vopred ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia vychovávateľ v ŠKD

Dobrý deň,
Vaša záujemkyňa je kvalifikovaná vychovávateľka na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Ak je začínajúca, zaradíte ju do 6. platovej triedy, následne do 7. platovej triedy. Ak už učila, nie je začínajúca.