11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
AemaS
Zástup počas MD

Dobrý deň
V našej škôlke sme mali na zástup prijatú pani učiteľku s ktorou aj bola uzatvorená pracovná zmluva na zástup počas materskej dovolenky. Teraz sa vráti pani učiteľka z rodičovskej dovolenky bude si však čerpať dovolenku, ktorá sa jej nazbierala počas RD, ktorá bude trvať cca 3 - 4 mesiace.
Moja otázka znie čo s pani učiteľkou , ktorá je zamestnaná na zástup? Môžeme ju prepustiť? Počíta sa za návrat do pracovného pomeru i keď hneď začne čerpať dovolenku?

Vopred Vám ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zástup počas MD

Dobrý deň,
napíšte presne bod alebo vetu, ktorú má zastupujúca učiteľka v pracovnej zmluve ako dobu trvania pracovného pomeru. A tiež, či chcete, aby zastupujúca ešte pokračovala v práci počas čerpania dovolenky pôvodnej zamestnankyne.

AemaS
Zástup počas MD

Dobrý deň
Presný bod v pracovnej zmluve: Pracovný pomer sa uzatvára na - dobu určitú počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky pani.....meno konkrétnej učiteľky namiesto ktorej bola prijatá.
Nechceme aby zastupujúca pokračovala v práci.
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zástup počas MD

Dobrý deň,
zastupujúcej učiteľke napíšete oznámenie, že dňom ........ pani XY nastupuje do práce po skončení materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a týmto dňom končí Váš pracovný pomer s našou organizáciou, ktorý bol uzatvorený dňa ....... na dobu určitú. Zastupovanie počas dovolenky nemá v pracovnej zmluve, tak je to v poriadku. Pôvodná nastúpi a požiada o čerpanie dovolenky.

AemaS
Zástup počas MD

Dobrý deň
Prosím Vás to znamená, že u zastupujúcej učiteľky nemusí ani plynúť 3 mesačná výpovedná doba? A čo odstupné sme povinný jej vyplatiť odstupné?
Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zástup počas MD

Dobrý deň,
pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu podľa § 48 Zákonníka práce končí uplynutím dohodnutej doby, a to podľa § 59 ods. 2 Zákonníka práce. Žiadna výpoveď ani výpovedná doba neplynie. Odstupné sa vypláca pri zrušení miesta a Vy miesto nerušíte, Veď pôvodná učiteľka nastúpi a bude si čerpať dovolenku. Alebo Vaše otázky sa viažu k inému prípadu ? Čítajte, čo som Vám napísala.

GabiKa14
Zástup počas MD

Prosím Vás my máme rovnaký prípad, ale chceme, aby zastupujúca pani učiteľka ešte ostala počas čerpania dovolenky pani učiteľky čo bola na MD+RD. V zmluve má uvedené: pracovný pomer je dohodnutý na dobu určitú počas zastupovania (meno,priezvisko) v čase čerpania MD, dovolenky počas RD a čerpania RD. Je možné, aby sme niekoho zamestnávali, keď si čerpá dovolenku? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zástup počas MD

Dobrý deň,
samozrejme, že počas čerpania dovolenky jedného zamestnanca nezamestnávame iného zamestnanca. Toto je iný prípad. § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce jednoznačne uvádza, že je možné opätovne dohodnúť alebo predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú aj počas dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenkuj alebo rodičovskú dovolenku. Netreba polemizovať, ale čítať Zákonník práce.

mana
zástup počas md

Dobrý deň, ak som správne pochopila, ak má zastupujúci zamestnanec CD uvedené v zmluve, že zastupuje zamestnanca AB podľa §48 ods.4 písm. a) Zákonníka práce, tak zamestnanec CD môže ostať v zamestnaní až do vyčerpania riadnej dovolenky zamestnanca AB, ktorá jej ostala pred nástupom na MD? t.j. jeho zástup končí až po vyčerpaní dovolenky zamestnanca, ktorého zastupuje?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
zástup počas md

Dobrý deň,
tak som to napísala, ale zastupovanie počas dovolenky bezprostredne nasledujúcej po vyčerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky musí byť uvedené v pracovnej zmluve, nie je to automaticky.

mana
zástup počas md

Srdečne ďakujem, poučenie do budúcna...