2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
kikapa
Správna platová trieda?

Dobrý deň, do akej platovej triedy by som mala byť zaradená? Pracujem 9 rokov ako učiteľka Mš. Mám vyštudované vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore psychológia a 2 ročné pomaturitné štúdium v odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy. Momentálne som zaradená v 6. platovej triede 1.stupeň je to správne? Ďakujem

Maria Pavlikova
Správna platová trieda?

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Spĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou a patrí Vám zaradenie do 6. platovej triedy. Neviem čo je prvý stupeň, tak to neviem posúdiť.