11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kiara
ROZŠIRUJUCE ŠTÚDIUM ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY

Dobrý deň,

Mám kombinovanú otázku :

1.
Ukončila som RŠ ŠP (NIVAM).
Ake mám možnosti využitia tohto "dovzdelania" na bežnej ZŠ, príp. SŠ? Som učiteľka s aprobaciou 2 predmetov pre ZŠ a SŠ.
Pokiaľ som sa informovala na ZŠ nemajú riaditelia o to záujem, pretože nemôžem pôsobiť ako samostatný špeciálny pedagóg s univerzitným vzdelaním, čo je pochopiteľné.
A iné uplatnenie nevidia...

Mohla by som napr. pôsobiť ako asistent pre individuálne vzdelávanie problémových žiakov, žiakov so ŠVVP?
Ak by som mala pokrytý plný úväzok, mohla by som byť zaradená v kategórii ped. zamestnanec = učiteľ a nie asistent?

2.
Mám 3 stupeň vzdelania a 2 atestácie.
Pokiaľ by som pracovala ako asistent, zohľadní sa mi to v plate?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
ROZŠIRUJUCE ŠTÚDIUM ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY

Dobrý deň,
na prvú otázku ste si odpovedala sama. Vedomosti v škole využiť môžete, ale v zaradení a v plate sa to neodrazí. Pre pedagogického asistenta nie je predpísané vzdelanie v oblasti špeciálnej pedagogiky. Vyžaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a zaradenie je najvyššie do 6. platovej triedy. Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a dve atestácie pre pedagogického asistenta nie sú určené a ani Vám ich nezohľadnia.

LubkaMickova
Rozširujúce štúdium ŠP

Dobrý deň,

rada by som sa opätovne opýtala na výklad zákona o priznaní príplatku za profesijný rozvoj zamestnanca - konkrétne za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky ( 12 % ). V zákone § § 64 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 138/2019 Z. z sa uvádza : ,, rozširujúceho štúdia okrem rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky pedagogického zamestnanca školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ,,.
Jedná sa mi o to, ako sa chápe vymedzenie školy v tomto zákone, kde pracuje daný zamestnanec..... Mojim kolegom - spolužiakom rozširujúceho štúdia ŠP tento príplatok vo výške 12 % uznali s tým, že pracujú na bežnej ZŠ ( vychádzali zo znenia, že sa nejedná o školu pre žiakov so ŠVVP ).
Je to takto v poriadku, alebo naozaj nemám nárok na priznanie príplatku ? Pracujem na bežnej ŽŠ .

Ďakujem vopred veľmi pekne za odpoveď a prajem pekný deň. S pozdravom Mičková Ľubomíra

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium ŠP

Dobrý deň,
moje stanovisko je také, aké uvádzam v odpovediach. Ak Vám príplatok priznajú, budete ho poberať. Ak pedagogický zamestnanec pracuje v špeciálnej škole, splní si tým kvalifikačnú požiadavku a keď pracuje v bežnej škole rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky nepotrebuje.

Stanislava1130
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Mám vyštudované učiteľstvo pre 1. stupeň, mám 20-ročnú prax na 1. stupni ZŠ.
Rada by som si dorobila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky (2 roky v Ružomberku).
Chcela by som sa opýtať, či po dokončení štúdia, môžem pracovať ako školský špeciálny pedagóg alebo špeciálny pedagóg v poradni.
Ak nie, aké štúdium si mám zvoliť pre túto činnosť.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Stanka

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga a špeciálneho pedagóga v poradni sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 8 a príloha č. 12. Po absolvovaní rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky budete spĺňať kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga podľa prílohy č. 8, 2. bod za splnenia podmienky najmenej jeden rok pracovnej činnosti s deťmi alebo žiakmi so špeciálnymi východno-vzdelávacími potrebami. Pre špeciálneho pedagóga ako odborného zamestnanca budete tiež kvalifikovaná, ale tu sa vyžaduje podmienka najmenej tri roky pracovnej činnosti v kategórii učiteľ alebo v kategórii školský špeciálny pedagóg pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi východno-vzdelávacími potrebami

Stanislava1130
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

petra_25
Rozširujúce kvalifikáčné štúdium ŠP

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ohľadom uplatnenia rozširujúceho kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky v materskej škole . Predtým som ukončila magisterské štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie a bakalárske štúdium predškolskej pedagogiky .
Chcem vedieť , či môžem pracovať s týmto vzdelaním v materskej škole ako školský špeciálny pedagóg ?
Ďakujem za odpoved .

Maria Pavlikova
Rozširujúce kvalifikáčné štúdium ŠP

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóg sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 8. Vaše vzdelanie je uvedené v bode č. 2 písm. a). Skontrolujte podľa vysvedčenia či presne spĺňate rozširujúce štúdium a je potrebné splniť aj ďalšiu podmienku, a to dobu najmenej jeden rok pracovnej činnosti s deťmi alebo so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

lusy2310
príplatok za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň, pracujem ako školský špeciálny pedagóg v bežnej ZŠ, neučím v špeciálnej triede a zamestnávateľ mi zrušil príplatok za rozširujúce štúdium. Chcem sa opýtať či naozaj nemám právo na tento príplatok za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, keď v zákone je uvedené:
že absolvovanie rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky je splnením kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, ktorým je školský špeciálny pedagóg, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie v špeciálnej triede, uplatňuje sa pri priznaní príplatku za profesijný rozvoj rovnaký postup ako pri pedagogických zamestnancoch školy pre deti a žiakov so ŠVVP. Teda sa v súlade s § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. nepriznáva príplatok za profesijný rozvoj.
Teda nie je mi zrejmé či mi príplatok patrí alebo nie, keďže neučím v špeciálnej triede v ZŠ som len školský špeciálny pedagóg, ukončené štúdium v odbore Učiteľstvo technických profesijných predmetov a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky.
Ďakujem

Maria Pavlikova
príplatok za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Dobrý deň,
správne uvádzate že absolvovanie rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky je splnením kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, ktorým je školský špeciálny pedagóg, teda je to Vaša kvalifikačná požiadavka. Tento príplatok sa Vám nepriznáva, lebo sa uplatní § 64 ods. 2, písm. a), 1. bod zákona č. 138/2019 Z. z. Príplatok za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky Vám priznať nemali.