12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renatamasna
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som sa informovať do ktorej platovej triedy a skupiny patrím keďže od septembra 2024 začínam učiť v MŠ a nie som pedagogicky zamestnanec. Mám ukončené VŠ vzdelanie ( ING. Štúdium bezpečnostného inžinierstva). Žiadnu prax v oblasti pedagogiky nemám a od septembra začínam extrémne štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky. Ďakujem
vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
ako začínajúcu učiteľku materskej školy s vysokoškolským vzdelaním, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť Vás zaradia do 6. platovej triedy. Dajú Vám podmienku podľa § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. získať požadované vzdelanie. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás po dobu štyroch rokov od nástupu do zamestnania zaradia do 7. platovej triedy ako samostatnú učiteľku.

Renatamasna
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem pekne za promtnu odpoved.

Renatamasna
Zaradenie do platovej triedy

Ešte sa chcem opytat, po úspešnom skončení Bc. štúdia predškolskej a elementárnej pedagogiky budem spadat pod akú platu triedu? Následne keby som sa rozhodla aj pre Mgr. štúdium, kam sa posuniem v platových triedach? Ďakujem moc za odpoved.

Renatamasna
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, mohla by som prosím Vás dostať odpoved ešte na hore vyššie
uvedenú otázku ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
po úspešnom skončení bakalárskeho štúdia predškolskej a elementárnej pedagogiky budete zaradená do 6. platovej triedy. Následne po magisterskom štúdiu predškolskej pedagogiky Vás preradia do 7. platovej triedy.

Miruška Šamajov...
Zaradenie

Dobrý deň, prosím Vás ,do akej platovej triedy budem zaradená ako učiteľka MŠ- VŠ- II.stupeň Ošetrovateľstvo, pomaturitné 2 ročné učiteľstvo pre Mš a vychovávateľstvo , pedag.prax 6 rokov . Teraz pracujem ako vychovávateľka ZŠ, mám uznanú 7. plat. triedu, samostatný pedagog.zam.
Na stránke ministerstva je tabuľka zaraďovanie PZ a OZ do platových tried od 1. septembra 2023,a tam je vychovávateľ a učiteľ v MŠ v jednej kolónke, čiže rovnaký stupeň? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť a pre vychovávateľov v prílohe č. 3. Spĺňate kvalifikačné predpoklady na obidve činnosti na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a patrí Vám s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované, zaradenie do 6. platovej triedy. Zaradenie do 7. platovej triedy ako vychovávateľka nie je správne.

Bar123
Zaradenie do platových tried učiteľka MŠ

Dobrý deň, chcela by som sa prosím Vás opýtať na zaradenie do platovej triedy. Od septembra mám nastúpiť ako učiteľka do MŠ. Mám vysokú školu druhého stupňa s nepedagogickým zameraním. Chcem sa opýtať, do akej platovej triedy by som bola zaradená v prípade, ak by som od septembra začala študovať pomaturitné štúdium MŠ a zároveň si budem robiť adaptačné vzdelávanie. V prípade, že by som od septembra začala študovať bakalárske štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky a zároveň si budem robiť adaptačné vzdelávanie, bola by som zaradená v inej platovej triede ako v prvom prípade? Zmení sa moja platová trieda po dokončení adaptačného vzdelávania?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platových tried učiteľka MŠ

Dobrý deň,
do materskej školy nastúpite ako nekvalifikovaná učiteľka s vysokoškolským vzdelaním iným ako je požadované. Zamestnávateľ Vám dá podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať potrebný kvalifikačný predpoklad. Zaradí Vás do 6. platovej triedy ako začínajúcu a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 7. platovej triedy až do štyroch rokov od nástupu. Po štyroch rokoch prehodnotí Vaše dosiahnuté vzdelanie a podľa neho Vás zaradí. Ak ukončíte úplné stredné odborné vzdelanie, zaradí Vás s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie do 6. platovej triedy, rovnako ako aj keď ukončíte bakalárske vzdelanie budete v 6. platovej triede. Bakalárske vzdelanie je pre ďalší postup a rozvoj vhodnejšie, stredoškolské vzdelanie je viac spojené s praxou.

evaku
Zaradenie učiteliek MŠ od r. 2029

Dobrý deň.
Pochopila som správne?:
Podľa zákona budú od 1.9.2029 učiteľky s kvalifikovaným SŠ vzdelaním pre MŠ povinné robiť si inovačné vzdelávania každých 7 rokov, a nebudú mať nárok na výplatu príplatku za prof. rozvoj /prípadne až pri počte nad stanovených 220 hodín budú mať tento nárok/. A zároveň nebudú môcť vyučovať deti v poslednom ročníku MŠ.
Teda učiteľky so vzdelaním minimálne I.stupňa VŠ pre mat. školy budú plne kvalifikované a budú mať možnosť robiť inovačné vzdelávania s nárokom na príplatok.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteliek MŠ od r. 2029

Dobrý deň,
zákon č. 138/2019 Z. z. v § 10 ods. 4 to uvádza tak ako ste citovali. K tomuto § sa viaže § 90f daného zákona, a inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania musí učiteľka materskej školy s úplným stredným odborným vzdelaním absolvovať do 31. augusta 2030. Pri priznávaní príplatku za profesijný rozvoj treba rozlišovať inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania od inovačného vzdelávania s iným zameraním, za ktoré príplatok patrí.