4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
LUlu123
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, som učiteľkou v materskej škole v platovej triede 5. ako samostatný učiteľ. Myslím si však, že ma zaradili nesprávne, lebo mám stredoškolské odborné vzdelanie v odbore pedagogika a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca. Podľa mňa by sa malo brať do úvahy aj toto vzdelanie v odbore sociálna práca.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
skúste napísať presne Vaše stredoškolské odborné vzdelanie v odbore pedagogika.

LUlu123
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, najprv som vyštudovala odchodnú akadémiu a išla som študovať sociálnu prácu, avšak časom som sa rozhodla zamestnať ako učiteľka v materskej škole a potom som si k tomu dorobila ako nadstavbu strednú pedagogickú v Prešove s maturitou, je to dvojročné štúdium, odbor učiteľstvo materskej školy a vychovávateľstvo.

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
ako učiteľka materskej školy ste kvalifikovaná na úrovni plného stredného odborného vzdelania. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť, Vám patrí zaradenie do 6. platovej triedy.