4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Martina1975
1. atestácia

Do pracovného pomeru sme od 1.9.2023 prijali učiteľku 1.st. ZŠ, škola pre sluchovo postihnutých žiakov.
Predložila nam doklady o vzdelaní a aj doklad o 1. atestácii, ktorú vykonala v zmysle zak. 317/2009 v roku 2020.
V školstve už pracovala v rokoch 2017-2019 ako samostatná učiteľka ZŠ, 2019-2021 ako samostatný odborný zamestnanec.
Prosím o usmernenie do kt. platovej triedy ju mame zaradit.

2 otázka- ako je to s priznaním príplatku za inovačné vzdel. ak zamestnanec predloží jeden doklad na ktorom ma uvedené, že vzdelávanie trvalo 350 h. V akej výške mu za toto vzdelávanie prináleži príplatok 3% al. 12% ,
alebo ak predloží doklady kde na jednom doklade je uvedené ze inovačné trvalo 35 h a na dalsom doklade tiez 35 h, ci sa to scítava pre účely príplatku.
Dakujem.

Maria Pavlikova
1. atestácia

Dobrý deň,
nepíšete, aké má Vaša učiteľka vzdelanie, ani presné roky zaradenia, predpokladám, že je kvalifikovaná a po vykonanej atestácii za podmienky piatich rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatná učiteľka ju v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. zaradíte do 8. platovej triedy. Čo sa týka príplatku za inovačné vzdelávanie podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. je potrebné rozlišovať obdobie, kedy bolo inovačné vzdelávanie vykonané a kedy požiadala o priznanie príplatku. Keďže píšete veľmi stručne, musíte si vyhľadať príslušné aktuálne znenie zákona č. 553/2003 Z. z. Vždy je uvedené ako sa posudzuje inovačné vzdelanie na účely príplatku za profesijný rozvoj.

Martina1975
1. atestácia- dopĺnenie

Doplnam, že učiteľka je plne kvalifikovaná.
Inovačné vzdelávanie bolo vykonané 18.2.2022 a o príplatok za inovačné požiadala v 9/2023.

Maria Pavlikova
1. atestácia- doplnenie

Dobrý deň,
ak nebudete zisťovať prečo Vaša zamestnankyňa požiadala o príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie až v 9/2023, tak od 1. 9.2023 bol novelizovaný § 64 ods. 2, 4. bod zákona č. 138/2019 Z. z., kde je uvedené, že zamestnávateľ poskytne príplatok za inovačné vzdelávanie za každých 50 hodín a podľa § 14e ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený..