8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
halmako
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,

Prosím mohla by ste mi poradiť:
1. Školský špeciálny pedagóg má 2 " Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania "
po 60 vyučovacích hodín určené pre všetky kategórie učiteľov. Čiže príplatok za profesijný rozvoj
3%+3%. Môžeme mu tieto osvedčenia uznať aj ako školskému špeciálnemu pedagógovi.
2. Učiteľka druhého stupňa základnej školy : Diplom technika prostredia rok ukončenia 2004
s titulom Ing. Ukončila pedagogickú spôsobilosť učiteľstvo odborných predmetov technických
v roku 2006. Má doklad z MŠ SR že spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie fyziky
na základnej škole. Prosím mohla by ste má usmerniť v tom, do akej platovej triedy ju zaradiť.
Do 7. platovej triedy alebo do 8 platovej triedy, nakoľko má titul Ing. a päť rokov praxe.
Veľmi pekne Vám ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
inovačné vzdelávanie bolo určené pre učiteľov, je na Vašom zvážení, či ho uznáte pre kategóriu školského špeciálneho pedagóga.. Zákon č. 138/2019 Z. z. ani zákon č. 553/2003 Z. z. striktne neurčuje sledovať kategóriu, ale potrebu pre školu a pre pedagogického zamestnanca a toto by malo byť vyznačené v pláne profesijného rozvoja podľa § 64 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Na druhú otázku si dovolím spýtať sa koľko rokov pedagogickej praxe mala do 31. 10. 2009.

halmako
Zaradenie učiteľa

Dobrý deň
Pani Pavlíková,
pani učiteľka k 31.10.2009 má odpracovaných 7 rokov pedagogickej praxe. Nikde sa už nepublikuje ako zaradiť učiteľov s titulmi Ing. a Mgr.art., ktorí mohli byť po piatich rokoch pedagogickej praxe zaradení do vyššieho platového stupňa ale prišli pracovať do školstva po určitej dobe.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

halmako
Zaradenie učiteľa

Pani Pavlíková
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ide o to, že neviem, či bola zaradená ako učiteľka s 1.kvalifikačnou skúškou, nakoľko nemá o tom žiaden doklad a medzitým nepracovala v školstve.
Len podľa výpisu zo SP viem, že 7 rokov pracovala v škole. Takže, neviem či sa mám držať § 90
zákona 138/2019 Z. z.

Ešte by som Vás chcela poprosiť o radu. Stále neplatí príplatok za profesijný rozvoj za špecializačné vzdelávanie "Uvádzajúci pedagogický zamestnanec " v rozsahu 50 hodín.
Pani učiteľka sa pýta prečo ho robila.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa

Dobrý deň,
uznať náhradu prvej kvalifikačnej skúšky na základe listu zo SP by som neriskovala. Keď sa pani učiteľka nepamätá, Vy si nemôžete domýšľať. Uvádzajúcemu pedagogickému zamestnancovi za špecializačné vzdelávanie príplatok podľa § 14e zákona č, 553/2003 Z. z. v súlade s § 64 ods. 2 písm. a) 3.bod zákona č. 138/2019 Z. z. nepatrí. Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. cieľom špecializačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností. Z uvedeného dôvodu si ho pani učiteľka robila.

karolinaprie
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň prajem, môžem sa prosím opýtať, či mi zamestnávateľ môže uznať Inovačné vzdelávanie, ak som ho začala v roku 2021 a ukončila v máji v r. 2022 s tým, že inštitúcia získala oprávnenie poskytovať akreditované inovačné vzdelávanie na začiatku roka v januári 2022? Vzdelávanie začaté skôr som teda ukončila v čase, kedy už daná inštitúcia bola oprávnená inovačné vzdelávanie poskytovať a realizovala som to isté vzdelávanie, ktoré aktuálne v rámci inovačného aj naďalej ponúka. Ďakujem krásne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie sa priznáva podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Jediné obmedzenie je minimálny rozsah viac ako 50 hodín. Zamestnávateľovi neprislúcha povinnosť kontrolovať akreditáciu ani nič podobné, takže príplatok by Vám mal priznať na základe Vašej žiadosti.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa

Dobrý deň,
ak mala Vaša pani učiteľka k 31.10.2009 odpracovaných 7 rokov pedagogickej praxe, tak jej v súlade s § 9 ods. 1, písm. b) nariadenia vlády č. 41/1996 Z. z. zamestnávateľ mal uznať náhradu prvej kvalifikačnej skúšky a mal jej vydať o tom oznámenie. To čo hľadáte a nikde to nie je publikované, Je uvedené v § 90 ods. 1, písm. a) 3. bod zákona č. 138/2019 Z. z. Ak mala náhradu prvej kvalifikačnej skúšky uznanú, môžete ju zaradiť do 8. platovej triedy.