5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Alena Gmucová
Zaradenie učiteliek MŠ

Dobrý deň, poprosím Vás o radu, ako zaradiť učiteľky MŠ.

1. Má ukončené stredoškolské vzdelanie, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore špeciálna pedagogika
a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.
Má ukončení adaptačné vzdelávanie.

2. Má ukončené stredoškolské vzdelanie učiteľstvo pre materské školy,
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore vychovávateľstvo
a prvá atestáciu pre kategóriu učiteľa pre predprimárne vzdelávanie.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteliek MŠ

Dobrý deň,
pani učiteľka v prvom prípade je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované pre učiteľku materskej školy ju zaradíte do 6. platovej triedy. Pani učiteľka v druhom prípade je tiež kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované pre učiteľku materskej školy. Dovolím si predpokladať, že vykonaná atestácia je k ÚSO vzdelaniu, tak ju zaradíte do 7. platovej triedy.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteliek MŠ

Dobrý deň, opravujem odpoveď. zo dňa St, 08/16/2023 - 16:16 pre Ľubca2
Pani učiteľka v prvom prípade je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované pre učiteľku materskej školy ju zaradíte do 6. platovej triedy. Pani učiteľka v druhom prípade je tiež kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované pre učiteľku materskej školy. Dovolím si predpokladať, že vykonaná atestácia je k ÚSO vzdelaniu, tak ju zaradíte do 6. platovej triedy.

Ľubica2
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, poprosím Vás o radu, ako mám od 1.9.2023 zaradiť učiteľku MŠ:
1. má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia slovenský jazyk a náboženská výchova, následne ukončené pomaturitné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Predložila osvedčenie o prvej atestácii pre predprimárne vzdelávanie a vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Má ukončené adaptačné vzdelávanie.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
Vašu učiteľku zaradíte do 6. platovej triedy. Prečítajte si odpovede vyššie. Nie je vhodné vsúvať otázky hocikde, pri takomto množstve rovnakých otázok som z toho ...... a nepáči sa mi to.