23 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martinka10
Uznanie 2.atestacie - PhD.

Dobry den, prosim Vas, chcela by som sa informovat ohladom uznania 2.atestacie. V roku 2016 som obdrzala stanovisko z MSVVS SR k mojmu zaradeniu do platovej triedy. Podla tohto stanoviska som bola v aprili 2017 po 3 rokoch praxe podla paragrafu 27 ods. 5 zakona c.317/2009 automaticky zaradena do karieroveho stupna pg zamestnanec s 1. atestaciou (mam ukonceny 3.stupen VS vzdelania). Podla tohto stanoviska MSVVS SR mam byt po dalsich 3 rokoch praxe, presnejsie tento sk. rok v aprili 2020, automaticky zaradena do karieroveho stupna pg zamestnanec s 2.atestaciou. Prosim Vas,vztahuje sa na mna toto stanovisko MSVVS SR, ktore som obdrzala v roku 2016 alebo sa na mna vztahuje novy zakon a 2.atestacia mi bude uznana nie po 3 ale po 5 rokoch praxe alebo mi nebude uznana vobec? Vopred Vam dakujem velmi pekne za odpoved.

Maria Pavlikova
Uznanie druhej atestácie

Na všetkých pedagogických zamestnancov sa od 1. 9. 2019 vzťahuje zákon č. 138/2019 Z. z. Stanovisko MŠVVaŠ SR bolo aktuálne v dobe platnosti zákona č. 317/2009 Z. z. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, ktoré Vám bolo uznané ako náhrada prvej atestácie v roku 2017, Vám ako náhrada druhej atestácie uznané nebude, pretože v § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, a písm. b) získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore, ktorý súvisí ....... Z uvedeného vyplýva, že za jedno vysokoškolské štúdium tretieho stupňa získate uznanie jednej atestácie.

the barbara
PhD. ako náhrada druhej atestácie

Dobrý deň prajem,

ak mám 4 roky učiteľskej praxe a ukončené PhD. štúdium, budem zaradená do platovej triedy prislúchajúcej učiteľovi po prvej atestácii?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
PhD. ako náhrada prvej atestácie

PhD., t. j. vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ako náhrada prvej atestácie sa podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. uzná, ak pedagogický zamestnanec bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec. Všetky tri body uvedené pod písm. c) musia byť splnené naraz. Päť rokov v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec sa obvykle nerovná piatim rokom pedagogickej praxe, pretože pedagogický zamestnanec bol zaradený najskôr v kariérovom stupni začínajúci pedagogický zamestnanec. Takže kariérový stupeň učiteľ s prvou atestáciou a 8. platová trieda Vám zatiaľ neprislúcha.

Timotej Šumný 2
PhD a pedagogická prax

Dobrý deň, keď som obhájil PhD 30.8. 2019, teda pred platnosťou zákona ktorý upravil Phd ako uznanie 2. atestácie platí pre mňa upravený zákon, alebo jeho predchádzajúce znenie? Ak už idem podľa nového, dá sa uznať 4 ročné Phd štúdium internou formou, kde bola aj vyučovacia povinnosť, ako pedagogická prax? Phd štúdium bolo v odbore Teória vyučovania matematiky. Počas Phd štúdia som rok učil, pričom som som sa stihol zaradiť do kategórie samostatný učiteľ a nazbieral som 30 kreditov i úspešne zvládol rigorózne konanie čím mi bol priznaný titul PaedDr. No potom som rok bol len na katedre a až po ukončení PhD štúdia som začal učiť na základnej škole. Napriek tomu, že všetko bolo splnené pred platnosťou zákona je mi to všetko teraz zbytočné?

Maria Pavlikova
PhD a pedagogická prax

Ak ste úspešne ukončili vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 30. 8. 2019, a k tomuto dátumu ste mali tri roky pedagogickej praxe, tak Vás zamestnávateľ v súlade s § 27 ods. 5 písm. b) druhá veta zákona č. 317/2009 Z. z. zaradil do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou od 31. 8. 2019. Ak ste tri roky pedagogickej praxe nemali, musíte byť po dobu piatich rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný učiteľ, ako to vyplýva z § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. Pedagogická prax (odborná činnosť) je činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu výlučne v regionálnom školstve. Ak ste mali všetko (?) splnené pred účinnosťou zákona č. 138/2019 Z. z., tak zamestnávateľ mali postupovať podľa zákona č. 317/2009 Z. z. Dobu doktorandského štúdia Vám zamestnávateľ zaráta do celkovej praxe v závislosti od miery jej využitia, a to podľa § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 553/2003 Z. z. O náhrade druhej atestácie je predčasne hovoriť.

Adela Zilkova T...
Zaradenie do platovej triedy s PhD

Dobrý deň, mám 17 rokov pedagogickej praxe skončené štúdium na ANJ a Sjl na FFUK a PhD v r. 2004. Po nástupe do prace po MD ako ucitelka jazykov (gymnázium) v r 2009 som bola zaradená do 12.,resp neskôr do 9.platovej triedy.1.atestacnu skúšku som nemusela robiť. Mení, resp. malo by sa pre mňa zmeniť zaradenie do plat. triedy podľa zákona o učiteľoch s PhD z r. 2019? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy s PhD

Pri prechode na nový zákon č. 138/2019 Z. z.sa uplatnil § 87 ods. 11 uvedeného zákona, kde je uvedené : pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa od 1. septembra 2019 zaradí do kariérového stupňa, v ktorom bol zaradený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019. Na základe tohto paragrafu Vaše zaradenie do 9. platovej triedy ostalo zachované.

Silvia Ď.
Zaradenie do platovej triedy s PhD./ uznanie 2. atestácie

Dobrý deň.

Momentálne som na materskej dovolenke, ktorá mi onedlho končí a chcela by som nastúpiť ako učiteľka na ZŠ. Zaujímalo by ma, do akej platovej triedy by som mohla byť zaradená, resp. či by mi bola uznaná druhá atestácia.

V roku 2006 som ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ. Následne som pokračovala v internom doktorandskom štúdiu v odbore pedagogika, ktoré som úspešne ukončila v roku 2009 (dizertačnú skúšku mám i z Predškolskej a elementárnej pedagogiky). V roku 2010 som si urobila ešte PaedDr.

Počas doktorandského štúdia som mala vyučovaciu povinnosť a viedla pedagogické praxe, od roku 2009 som zostala pôsobiť na PdF ako odborná asistentka, neskôr ako vedecko-výskumná pracovníčka s vyučovacou povinnosťou až do nástupu na materskú dovolenku v roku 2015, resp. ukončenia pracovného pomeru v r.2019.

Zároveň som v rokoch 2013 - 2015 pôsobila ako lektorka pre MPC, kde som oponovala atestačné práce a bola v komisii pri obhajobách 2. atestácií.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy s PhD./ uznanie 2. atestácie

Pre uznanie náhrady kvalifikačných skúšok - atestácii je dôležitá pedagogická prax v regionálnom školstve, t. j. na základnej škole alebo strednej škole. Za vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa možno uznať tzv. náhradu prvej atestácie v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. po piatich rokoch v zaradení samostatný učiteľ. Náhradu druhej atestácie v súlade s § 30 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona až po získaní vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v inom odbore. Pedagogická činnosť na vysokej škole sa od 1. 11. 2009 nepovažuje za pedagogickú prax pre tieto účely. Pedagogickou praxou nie je ani lektorská činnosť. V otázke neuvádzate potrebné údaje, tak neviem inak odpovedať.

Nika777
2 atestacia

Dobrý den,

prišiel k nam pracovať učitel, ktorý 16.9.1986 získal titul PaedDr. v odbore učitelstvo VVP - telesná vychova - branna vychova. 26.8.2010 si urobil Phd. v odbore predškolska a elementárna pedagogika. Od 1.10.1985 do 28.2.-2022 posobil ako vysokoškolský učitel - odborny asistent na Ustave telesnej vychovy a športu. Teraz začal pracovať na strednom odbornom učilišti ako učiteľ telesnej a tvrdí mi, že ho mám zaradiť ako učiteľa s 2. atestaciou, lebo Phd. má mať uznané ako 2. atestáciu, s čím ja nesúhlasím. Poprosím o Vás názor.

DAkujem

Maria Pavlikova
2 atestacia

Ako učiteľ telesnej výchovy je kvalifikovaný. Ak od 1.10.1985 do 28.2.-2022 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, zvážte uplatnenie § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. Musí predložiť potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti na vysokej škole.

Nika777
2 atestacia

Dobrý den,
predložil, že v tom čase pracoval ako vysokoškolský učitel - odborný asistent na Ústave telesnej vychovy a športu TUZVO. Našla som, že od 1.11.2009 sa pedagogická činnosť na vysokej škole nepovažuje za pedagogickú prax na učely uznania atestacie. Preto som v pochybnostiach, či ho mam zaradiť ako samostatneho, alebo s 1. atestaciou. 2 . atestaciu mu podla mna nemožem uznať. PhD. ma na temu Aktivity v telesnej vychove na primárnom stupni vzdelávania....možem to podla par 30 ods b, počitať za inu kategoriu ako je zaradený? Nevieme sa na tom zhodnuť. Na gymnaziu ho zaradili ako učitela s 2. atestaciou a u nas na SOU by som ho dala možno do 1. atestacie. Aká je správna cesta?

Dakujem

Maria Pavlikova
2 atestacia

Rozlišujte započítanie praxe na vysokej škole do pedagogickej praxe - áno, nie je to pedagogická prax. Teraz riešite iný problém. Dnes nie sme v roku 2009 a neposudzujeme jeho pedagogickú prax, ale sme v roku 2022, kedy je účinný zákon č. 138/2019 Z. z., ktorý od 1. 1. 2022 umožňuje v § 30 ods. 3 písm. b) pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre svoju činnosť a pôsobil najmenej osem rokov na vysokej škole a má tretí stupeň vysokoškolského vzdelania zaradiť do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou. Našli ste v uvedenom paragrafe zmienku o nejakej téme práce ? Ak ho nechcete zaradiť v rámci možnosti zákona, tak ho zaraďte podľa svojich vymodelovaných kritérií.

Petra Ivánková
Atestacie

Dobrý deň, prosím Vás, som veľmi zmätená v mojej situácii.
Phd štúdium som ukončila v odbore didaktika chémie v roku 2020. Dnes učím na základnej škole biológiu na ktorú mam Mgr vzdelanie. Zatiaľ som ako zacinajuci ucitel. Premýšľam o rigoróznej skúške. Moja otázka je ci mi tieto dve skúšky budú v budúcnosti nahrádzať atestácie.
Phd už mám, na praxi sa pracuje a na rigoróznu sa chcem prihlásiť tento rok.

Ďakujem za pomoc

Maria Pavlikova
Atestacie

Dobrý deň,
ak ste začínajúci učiteľ a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradia do kariérového stupňa samostatný učiteľ, tak podľa v súčasnosti platnej legislatívy až po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný učiteľ sa v súlade s § 30 zákona č. 138/2019 Z. z. môžete prihlásiť na prvú atestáciu alebo vykonať rigoróznu skúšku. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa by Vám uznali po ďalších piatich rokoch, teda po viac ako desiatich rokoch od úspešného ukončenia adaptačného vzdelávania, ale musí byť vykonané v príslušnom aprobačnom predmete. Vzdelávať sa môžete, ale pozrite si aj zákon č. 138/2019 Z. z.

Pavel Hotový
Uznanie 2. atestácie

Dobrý deň,
je možné po piatich rokoch uznať náhradu 2. atestácie v prípade učiteľky, ktorá vykonala 1. atestáciu 29.11.2018 a v roku 2009 získala titul PaedDr? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Uznanie 2. atestácie

Dobrý deň,
nie je dôležitý titul, ale konkrétne vzdelanie. Titul PaedDr. získala pravdepodobne Vaša učiteľka za rigoróznu skúšku. Náhrada druhej atestácie za rigoróznu skúšku sa neuznáva. Konkrétne podmienky vzdelania na zaradenie do kariérových stupňov sú uvedené v § 30 zákona č. 138/2019 Z. z.

Simona Zajačková
2. atestacia a MD

Dobrý deň. Momentálne som na materskej dovolenke a ešte mi ostáva 1 rok. Aktívne som hrávala 7 rokov najvyššiu súťaž v hádzanej a mala by som byť zaradená do kariérového stupňa s druhou atestáciou. Chcem sa však spýtať či mi to pani riaditeľka môže uznať aj teraz ked som ešte na MD alebo až po návrate do práce po skončení MD. Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
2. atestacia a MD

Dobrý deň,
je mi jasné, že sa Vám jedná o zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, ale neposkytli ste žiadne údaje, na základe ktorých by som mohla posúdiť takéto zaradenie. Ak podmienky dané zákonom č. 138/2019 Z. z. spĺňate, môžu Vás tak zaradiť aj počas čerpania rodičovskej dovolenky.

Janedoe
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň. V septembri by som mala nastúpiť ako učiteľka na 1. stupeň ZŠ. Rada by som sa opýtala, keďže táto otázka mi nebola na pohovore zodpovedaná, do akej platovej triedy by som bola po adaptačnom vzdelávaní zaradená.

Vysokoškolské štúdium som ukončila v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Mám PaedDr. a PhD. z pedagogiky (dizertačná skúška z predškolskej a elementárnej pedagogiky). Následne som 10 rokov pôsobila ako odborná asistentka na VŠ, kde som vyučovala metodiky vyučovania jednotlivých predmetov na ZŠ.

Viem, že v posledných rokoch nastali zmeny v uznávaní pôsobenia na vysokej škole, tak ma zaujíma, či je možné, že by mi bolo PhD. uznané ako druhá, resp. aspoň ako prvá atestácia.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
keďže ste nepracovali v regionálnom školstve, budete zaradená ako začínajúca učiteľka do 6. platovej triedy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka do 7. platovej triedy. Po piatich rokoch zaradenia ako samostatná Vám v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.. zohľadnia rigoróznu skúšku a preradia Vám do 8. platovej triedy ako učiteľka s prvou atestáciou. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Vám zohľadnia po ďalších piatich rokoch, a to podľa § 30 ods. 2 písm. c) uvedeného zákona. Takýto je postup, na ktorý máte právny nárok. Je možné, ale nie je to nárokovateľné, je to na rozhodnutí riaditeľa, a to využiť § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť Vás do vyššieho kariérového stupňa skôr ako po piatich rokoch.

Janedoe
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pomohli ste mi v rozhodovaní nakoľko zákon som si vysvetľovala inak. Podľa § 29 som predpokladala, že by som mohla byť skôr preradená do kategórie samostatný pedagogický zamestnanec a § 30 následne ako pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou, vzhľadom na moje 10 ročné pôsobenie na fakulte a atestačnej komisii.

Dúfala som, že budem zaradená vo vyššej triede, ako absolvent, nakoľko si nemyslím, že sme na rovnakej "úrovni" vzdelania a asi teda zvolím iné zamestnanie.

Ďakujem ešte raz.

§ 29

(2) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak vykonával činnosť vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka najmenej päť rokov.

§ 30

(3) Riaditeľ môže pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou ak pedagogický zamestnanec najmenej osem rokov pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.