9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Danica65
Príplatok za zastupovanie.

Dobrý deň,
naša zamestnankyňa - vedúca školskej jedálne je dočasne práce neschopná. Od 13. apríla 2023 sme prijali na pracovnú zmluvu na zastupovanie vedúcej školskej jedálne novú zamestnankyňu. Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca. T. z. , že vo výplate za mesiac máj máme zastupujúcej vedúcej školskej jedálne priznať spätne od 13. apríla príplatok za zastupovanie? V období od 13. 04. do 12. 05. 2023 resp. až do 31.05. sú soboty, nedele a 1. a 8. mája boli štátne sviatky, aj v tieto dni "zastupuje"? Ide v tomto prípade o nepretržité zastupovanie a patrí jej príplatok za zastupovanie? Alebo by bolo lepšie zastupujúcej vedúcej školskej jedálne namiesto príplatku za zastupovanie priznať odmenu?
Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujeme.

Annina
Príplatok za zastupovanie

Dobrý, príplatok za zastupovanie je pre zamestnanca ktorý zastupuje napríklad PN zamestnanca. Vy ste prijali nového zamestnanca na jeho pozíciu a vtedy nejde o zastupovanie. Je tam výmena 1 za 1.

Danica65
Príplatok za zastupovanie

Dobrý deň, podľa Vašej odpovede patrí zastupujúcej vedúcej školskej jedálne od 13.04.2023 príplatok za riadenie aj keď zastupuje pôvodnú vedúcu ŠJ počas DPN? Pochopili sme to správne?
Ďakujeme

Annina
Príplatok za zastupovanie

Pokiaľ máte novú silu za vedúcu školskej jedálne, tak jej nepatrí príplatok.
Kto má mať príplatok? Nová sila?
Príplatok patrí jedine v tom prípade, ak ju zastupuje napríklad kuchárka, nepríjmete nikoho na jej miesto, a tej kuchárke dáte príplatok za zastupovanie.
Ináč nová sila predsa nikoho nezastupuje.

Danica65
Príplatok za zastupovanie/príplatok za riadenie

Dobre, pochopili sme, že podľa toho čo uvádzate jej príplatok za zastupovanie nepatrí. Potom jej patrí príplatok za riadenie?
Ďakujeme

Annina
Príplatok za zastupovanie

Príplatok za vedenie áno, a poprípade aj iné zložky platu. Otázny je osobný príplatok.

Maria Pavlikova
Príplatok za zastupovanie

Dobrý deň,
ďakujem, Annina, vysvetlili ste to správne. Nejde o zastupovanie. Novej zamestnankyni patrí jej príplatok za riadenie.

Danica65
Príplatok za zastupovanie/príplatok za riadenie

Dobrý deň,
ešte taká otázočka ohľadom príplatku za riadenie. Keď priznáme novej vedúcej školskej jedálne príplatok za riadene, potom vedúcej ŠJ, ktorá je na pn-ke zastavíme vyplácanie príplatku za riadenie?
Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujeme.

Maria Pavlikova
Príplatok za zastupovanie/príplatok za riadenie

Dobrý deň,
vedúcej školskej jedálne, ktorá je na PN nevyplácate žiadnu mzdu a teda ani príplatok za riadenie. Nové oznámenie o plate však vyrábať nie je potrebné.