4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Iveta Mišiaková
Iveta

Prosím o radu, ako máme postupovať. Máme zamestnankyňu, učiteľku ZŠ, ktorú sme požiadali o predloženie dokladu o duševnej spôsobilosti na výkon práce učiteľa, nakoľko sa v poslednom čase viditeľne zmenil jej psychický stav. Momentálne sme jej poskytli dovolenku na zotavenie a čerpá náhradné voľno, nakoľko jej stav z pohľadu zamestnávateľa nie je taký, aby mohla vyučovať. Navrhli sme jej návštevu lekára. Na jeho odporúčanie odmieta byť PN a aj hospitalizáciu odmietla. Tento týždeň jej končí dovolenka a sme pred otázkou, ako máme postupovať ďalej. Chceme jej pomôcť, ale všetko odmieta.....
Za Váš názor vopred ďakujeme

Maria Pavlikova
Iveta

Dobrý deň,
v súlade s § 16 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., ak máte dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti, vyzvete písomne pedagogického zamestnanca, aby najneskôr do 90 dní preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom. Ak podľa lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilosť nespĺňa na výkon pracovnej činnosti alebo lekársky posudok v stanovenej lehote nepredloží, budete postupovať podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce.

Iveta Mišiaková
Iveta

Ďakujem za odpoveď. A ak nepredloží doklad o zdravotnej spôsobilosti a dáme jej výpoveď podľa § 63 ods. 1 c), sme povinní jej dať jednomesačné odstupné? (prac.pomer vznikol v 09/22)

Maria Pavlikova
Iveta

Dobrý deň,
odstupné jej vyplatíte v súlade s § 76 Zákonníka práce podľa toho či bude plynúť výpovedná lehota alebo skončíte dohodou. Pracovný pomer bude trvať pravdepodobne menej ako rok, a ak k dohode nedôjde, tak nárok na odstupné jej nevznikne.