7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ľubica Halásová
Neučiteľský smer/vychovávateľstvo

Dobrý deň,
mám vyštudovanú biológiu Mgr. (neučiteľský smer), do budúcna rozmýšľam nad prácou vychovávateľky v školskej družine. Stačí mi urobiť si DPŠ základný+ rozširujúci modul vychovávateľstvo alebo je potrebné začať vysokoškolské štúdium konk.zamernia,teda vychovávateľstva?Tak aby som bola kvalifikovaný vychovávateľ.Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Neučiteľský smer/vychovávateľstvo

Dobrý deň,
najskôr musíte absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým získate pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetu biológia a následne rozširujúci modul, ktorým získate kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľ.

Zoja20
vychovávateľ nepedagogický smer v špeciálnej ZŠ

Dobrý deň prajem , ak sa jedná o nepedagogický odbor, pozícia vychovávateľka v špeciálnej ZŠ , má DPŠ , potrebuje ešte aj špeciálnu pedagogiku? ( stačí aj externé štúdium na strednej pedagogickej škole

Maria Pavlikova
vychovávateľ nepedagogický smer v špeciálnej ZŠ

Dobrý deň,
neviem aké má vzdelanie, takto odhadom ja kvalifikačné predpoklady neviem posúdiť. V špeciálnych školách je špeciálna pedagogika vždy kvalifikačný predpoklad.

Nulla
Základný, alebo rozširujúci modul DPŠ

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Pracujem ako vychovávateľka v ŠKD. Mám ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa Sociálna práca, ukončené aj Doplňujúce pedagogické štúdium na rovnakej škole. Otázka: musím absolvovať program: Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a pre vychovávateľov v zariadeniach pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo sa mi stačí prihlásiť na rozširujúci modul DPŠ pre vychovávateľov. Ďakujem

Maria Pavlikova
Základný, alebo rozširujúci modul DPŠ

Dobrý deň,
prečo sa pýtate na Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a pre vychovávateľov v zariadeniach pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, keď pracujete v školskom klube detí v bežnej škole. Ak máte DPŠ na vyučovanie na stredných školách, nestačí sa prihlásiť na rozširujúci modul DPŠ pre vychovávateľov, ale musíte ho absolvovať a úspešne ukončiť.

bobbyf72
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, PZ pracuje 26 rokov ako učiteľka MŠ. Má ukončenú strednú pedagogickú školu. V budúcnosti by chcela pracovať ako PZ v školskom klube detí. Otázka znie: Musí takýto PZ absolvovať adaptačné vzdelávanie? Do akej platovej triedy má byť takýto PZ zaradený ? Ďakujem za odpoveď.