2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
stefanekova
zaradenie po absolvovaní adaptačného vzdelávania

Dobrý deň pani Pavlíková,

prosíme Vás veľmi pekne o radu. Prijali sme do zamestnania v priebehu škr. roka ped. asistentku. Má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa FA enviromentálneho manažmentu. Vzhľadom k tomu, že nemá pedagogické vzdelanie, dali sme jej do PZ podmienku doplniť si ped. vzdelanie. Vzhľadom k tomu, že nemala adaptačné vzdelávanie, zaradili sme ju ako začínajúci ped. asistent do pl. tr. 5. V januári 2023 pani úspešne adaptačné ukončila, zároveň priniesla potvrdenie o návšteve školy DPŠ na Fa Žilina. Tým, že nám potvrdením o návšteve školy preukázala, že už dopĺňa ped. vzdelanie na DPŠ, stáva sa pre nás automaticky kvalifikovanou na ped. asistenta a zaradili sme ju do pl. tr. 6. Postupovali sme správne prosím ? Zároveň si chcem potvrdiť, iba ak by neukončila štúdium na DPŠ - opäť by bola preradená do plat. tr. 5. V kvalifikačných predpokladoch pre asistenta podmienkou vzdelania doplniť DPŠ na ped. asistenta. Stále platí, že ak si dopĺňa DPŠ na učiteľa je to stále v poriadku . / učiteľ môže byť kedykoľvek asistent, či vychovávateľ, ale nie naopak / .

Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
zaradenie po absolvovaní adaptačného vzdelávania

Dobrý deň,
Vašu pedagogickú asistentku ste po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania správne zaradili do 6. platovej triedy, a to v súlade s § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a nie na základe potvrdenia. Potvrdenie o návšteve školy nie je kvalifikačný predpoklad, ale do osobného spisu si ho založte. Zajtra zo školy odíde a čo urobíte. Vaša pedagogická asistentka musí absolvovať DPŠ - aspoň základný modul na svojej pôvodnej vysokej škole, môže aj celé, zíde sa jej to ako učiteľke a následne rozširujúci modul DPŠ určený ako kvalifikačný predpoklad pre pracovnú činnosť pedagogického asistenta, čo musí byť na osvedčení uvedené.