5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pamkascs
čiastočný úväzok

Pani Pavlíková veľmi pekne Vás prosím o usmernenie, či aj na ZUŠ sa zaradí zamestnanec s nižším úväzkom ako je polovica -1 ako nekvalifikovaný, keď na ZUŠ vyučujú ten istý predmet (hudobný nástroj) viacerí učitelia s čiastočným úväzkom. Kvalifikáciu na vyučovanie spĺňa.
Ďakujem Vám za odpoveď.

Maria Pavlikova
čiastočný úväzok

Ak učiteľ pracuje na kratší pracovný čas, tak podmienka podľa § 13 zákona č. 138/2019 Z. z. sa vypočíta zo skráteného úväzku. Neviem však, či som pochopila Vašu všeobecnú otázku.

pamkascs
čiastočný úväzok

Konkrétne máme 3 učiteľov na ZUŠ, ktorí majú čiastočné úväzky a vyučujú hru na akordeón.
Ak má jeden učiteľ úväzok 6 hodín je kvalifikovaný alebo nekvalifikovaný. Ak spočítame hodiny všetkých troch tak je to 1,5 úväzku. Učitelia na ZUŠ preferujú čiastočné úväzky, lebo sa im to finančne viac oplatí a môžu učiť na viacerých školách, tak si prinesú žiakov a podľa toho majú úväzky.
"V základnej škole, základnej umeleckej škole a strednej škole sa od učiteľa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov vyžaduje aj vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom získal vzdelanie, v rozsahu najmenej jednej polovice jeho základného úväzku zníženého o jednu hodinu. "
jeho základný úväzok je 23 hodín alebo 6

Maria Pavlikova
čiastočný úväzok

Koľko hodín má platených - predsa 6. Jeho základný úväzok je 6 hodín a aby sa naplnila litera zákona, ktorú uvádzate, musí hru na akordeón učiť 6 :2 -1 = 2 hodiny. Netreba sčitovať troch ľudí, každý je ojedinelý. Zdá sa, že Vaši učitelia sú znalí zákona.

pamkascs
čiastočný úväzok

Ďakujem Vám pani Pavlíková za odpoveď a usmernenie. Nebola som si istá tým základným úväzkom, lebo v školskej agende uvádzame základný úväzok pri ZŠ 23, Gym. 22 a ZUŠ 23 a potom je skutočný úväzok. Nechcela som sčitovať troch ľudí, len som si nebola istá, ale ak legislatíva to dovoľuje tak je to ok.