5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
DanielaS
Zaradenie MOV
DanielaS
Zaradenie MOV

Dobrý deň,
sme stredná odborná škola a pred rokom sme prijali zamestnankyňu na pozíciu MOV pre odbor obchodný pracovník, predavač, ktorá má ukončenú SPŠ strojnícku s maturitou. Následne 9.6.2005 získala titul bakalár na Strojníckej fakulte TU v Košiciach v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály. V roku 2016 získala titul Ing. na VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach, študijný odbor Ochrana osôb a majetku. Nemá DPŠ, nikdy predtým nevykonávala činnosť pedagogického zamestnanca. Na našej škole si urobila výučný list k odboru predavač a po ukončení adaptačného vzdelávania je zaradená v 5. PT s tým, že jej ešte ostávajú 3 roky na doplnenie si vzdelania- DPŠ pre USO vzdelanie alebo Bc. pre majstra odbornej výchovy. Pýtam sa, či je reálne ju zaradiť do 6. PT s tým, že sa vyjadrila, že bude študovať na získanie VŠ I. st., pre MOV, pričom toto štúdium diaľkovo trvá 4 roky a jej ostávajú už iba 3 roky na doplnenie si vzdelania a tento rok sa neprihlásila, čiže nič nemáme v rukách, na základe čoho ju môžeme teraz po získaní výučného listu zaradiť vyššie do 6. PT. Alebo môžeme, keď teraz už viem, že počas tých 3 rokov nesplní požiadavku kvalifikovanosti? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Ak Vaša MOV má výučný list v príslušnom odbore a k tomu maturitu, tak je kvalifikovaná MOV na úrovni ÚSO vzdelania a zaradíte ju po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 5. platovej triedy. Čo Vám sľúbila nie je dôležité. Netreba jej dávať podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a čakať tri alebo štyri roky. Už je kvalifikovaná. Ak donesie doklad o nejakom inom vzdelaní, tento posúdite a zaradíte ju podľa toho, či to bude kvalifikačný predpoklad alebo nie.

DanielaS
Zaradenie MOV

Ďakujem za odpoveď. Mám k tomu ale ešte otázku, v tom zmysle, že naša MOV nemá DPŠ. Výučný list získala na našej škole teraz v roku 2022. Maturitu v roku 1999 na SPŠ strojníckej. V Prílohe č.2 k Vyhláške č.1/2020 sa píše pre ÚSO, že je potrebné ešte ďalšie vzdelávanie a to do 31.08.2019 DPŠ a ak neskôr ukončila štúdium, tak ako ďalšie vzdelávanie sa uvádza pomaturitné kvalifikačné štúdium pre MOV. Čiže nemusí si ešte doplniť DPŠ alebo pomaturitné kvalifikačné štúdium pre MOV? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Ospravedlňujem sa, samozrejme, že si musí doplniť nejaké pedagogické štúdium, také ako píšete. Neviem, čo ma pomýlilo.