4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
moni77
Príplatok za riadenie

Dobrý deň, prosím o usmernenie.
Príplatok za riadenie podľa zákona 553/2003, § 8 ods. 2 -

(2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6.

Poprosím Vás - zvýšenie o 14% sa týka aj nepedagogického vedúceho zamestnanca?

Vopred ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Príplatok za riadenie

Uviedli ste vo svojej otázke (2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, Počíta sa zo základnej stupnice platových taríf, nepedagogických zamestnancov, nie zvýšenej o 14%, ale z posledného riadku prax nad 40 rokov.

moni77
Príplatok za riadenie

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď.
Príplatok za riadenie je striktne daný v rámci rozpätia, alebo môže byť aj vyšší podľa uváženia zamestnávateľa?

Maria Pavlikova
Príplatok za riadenie

Ak je v § 8 zákona č. 553/2003 Z. z. uvedené, že príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu..... , prečo by mal byť vyšší podľa uváženia zamestnávateľa. Ešte som sa nestretla s tým, aby mal niekto priznal príplatok za riadenie v hornej hranici rozpätia, ste výnimka.