4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AnnaSunova
Učiteľka SŠ na 100% úväzok na dobu určitú?

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť ohľadne toho, že som zistila, že mám pravdepodobne od 1.9.2021 uzavretú pracovnú zmluvu v rozpore so zákonom. Som učiteľka na strednej škole a moja pracovná zmluva je uzavretá na dobu určitú od 1.9.2021 do 30.6.2022. V zákone č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa v paragrafe 82 uvádza, že "Pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom možno dohodnúť najkratšie na jeden školský rok", pričom školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. V apríli som požiadala písomne o vyjadrenie, či mi predĺžia pracovný pomer alebo nie, ale nedostala som odpoveď. Pričom ma zamestnávateľ mal vyrozumieť ešte v decembri, nakoľko v zákone č. 311/2011 Z.z. Zákonníku práce sa v paragrafe 48 odsek 3 uvedené, že "Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi." Teda zamestnávateľ ani nedodržal lehotu 6 mesiacov pred uplynutím mojej doby určitej a neinformoval ma, či so mnou vôbec ráta. Ako sa môžem dožadovať spravodlivosti a dodržiavania zákona? Obávam sa, že ak poukážem na nesúlad so zákonom, prídem nadobro o prácu. Prácu učiteľa milujem a chcela by som pokračovať naďalej v práci na danej škole, ale už je máj a ja stále neviem, či v júli budem bez práce alebo nie. Ďakujem za odpoveď.

AnnaSunova
Prosím veľmi pekne o reakciu

O 6 týždňov mi končí pracovný pomer.

Maria Pavlikova
Učiteľka SŠ na 100% úväzok na dobu určitú

Pracovný pomer s pedagogickým zamestnancom možno uzatvoriť v súlade s § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. skutočne najkratšie na jeden školský rok, t. j. od 1. 9. bežného roka do 31. 8. nasledujúceho roka.. Toto nebolo vo Vašom prípade dodržané a pracovný pomer bol uzatvorený v rozpore so zákonom. Čo sa týka § 48 ods. 3 Zákonníka práce, tento si vysvetľujete nesprávne. Ak je doba medzi jednotlivými pracovnými pomermi menej ako šesť mesiacov ide o opätovne uzatvorený pracovný pomer. Ak by bolo prerušenie pracovného pomeru napr. na dva mesiace, ide o opätovne uzatvorený pracovný pomer .Zamestnávateľ nie je povinný Vám uzatvorenie - predĺženie pracovného pomeru oznámiť šesť mesiacov vopred, na to nie je stanovená žiadna lehota, samozrejme, že to musí byť pred skončením predchádzajúceho pracovného pomeru. V praxi sa to stáva často, že až po vypracovaní rozvrhu hodín na nasledujúci školský rok sa zisťuje potreba pedagogických zamestnancov a uzatvárajú sa pracovné zmluvy.

AnnaSunova
dakujem za odpoved

Velmi pekne dakujem za odpovede.