6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mirka33
zaradenie učiteľa MŠ

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, do akej platovej triedy mám byť zaradená ako začínajúci učiteľ MŠ, mám stredoškolské vzdelanie s maturitou nepedagogického smeru a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zo sociálnej práce a začatý 2. rok DPŠ? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľa MŠ

Ako učiteľka materskej školy ste nekvalifikovaná a nekvalifikovaná budete aj po ukončení DPŠ. Zaradiť Vás môžu ako začínajúcu učiteľku materskej školy do 6. platovej triedy s podmienkou podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad.

Mirka33
zaradenie učiteľa MŚ

Ďakujem za odpoveď, takže keď si spravím po ukončení DPŠ rozširujúce štúdium z predprimárnej pedagogiky, budem kvalifikovaná na úrovni II. stupňa VŠ a budem zaradená do 7. platovej triedy? Ďakujem.

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľa MŚ

Áno, po absolvovaní DPŠ budete kvalifikovaná učiteľka strednej školy a keď si rozšírite vzdelanie o predprimárnu pedagogiku, budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Kaja2020
Zaradenie učiteľa MŠ

Dobrý deň, prosím Vás do akej platovej tarify bude zaradená učiteľka MŠ? V r. 2009 ukončila I. stupeň VŠ vzdelania (titul Bc.) v programe Predškolská a elementárna pedagogika. V r. 2021 ukončila II. stupeň VŠ vzdelania (titul Mgr.) v programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy. Pedagogickú prax má 3 roky. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa MŠ

Vaša pani učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a patrí jej zradenie do 6. platovej triedy.