16 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
riaditel13
Splnenie kvalifikačných predpokladov

Dobrý deň pani Pavlíková,
chcem opýtať, aká je lehota pre splnenie kvalifikačných predpokladov pre učiteľa anglického jazyka. Ak platí, že učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ + štátna jazyk. skúška z anglického jazyka nespĺňa kvalif. predpoklady pre vyučovanie ANJ na ZŠ (podľa vyhlášky 1/2020), je možné tohto učiteľa prijať podmienečne, že si doplní potrebnú kvalifikáciu formou rozširujúceho štúdia?
Aká je lehota prosím na doplnenie kvalif. predpokladov:
1. pre učiteľa, ktorý prichádza prvýkrát na našu školu,
2. pre učiteľa na našej škole, ktorému sa zmení prac. zaradenie (napr. zmenou z asistenta učiteľa)
Pýtam sa Vás, pretože lehoty z par. 83 zákona 138/2019 nie sú mi celkom zrejmé.

"Pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia.
(2) Pedagogický zamestnanec je povinný po preradení do inej kategórie splniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu najneskôr do dvoch rokov odo dňa preradenia."

Ďakujem za Vašu odpoveď
S pozdravom
Štefan

Maria Pavlikova
Splnenie kvalifikačných predpokladov

Neviem ako by som Vám vysvetlila § 83 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak je to prvý pracovný pomer, kvalifikačný predpoklad musí získať do štyroch rokov od jeho vzniku. Ak už pracoval ako asistent a preradíte ho za učiteľa, tak kvalifikačný predpoklad musí získať do dvoch rokov od preradenia. Iné ako znenie paragrafu neviem napísať. Ak učiteľa ste preradili za asistenta, žiadne podmienky nie sú, pretože je kvalifikovaný. Napíšte konkrétne.

riaditel13
Doplnenie kvalifikačného predpokladu do 4 rokov

Dobrý deň prajem,
je možné učiteľa počas trvania podmienky, že získa kvalifikačný predpoklad na výkon prac. činnosti napr. učiteľa ANJ do 4 rokov (pri vzniku prvého prac. pomeru) uznať za kvalifikovaného?
Ďakujem za odpoveď
Štefan

Maria Pavlikova
Doplnenie kvalifikačného predpokladu do 4 rokov

Áno učiteľa počas trvania podmienky do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve získať kvalifikačný predpoklad v súlade s § 83 ods. 1 zákona č- 138/2019 Z. z., považujeme za kvalifikovaného a zaradíme ho podľa § 83 ods. 4 uvedeného zákona do kariérového stupňa. samostatný.

Majaza
Kvalifikácia

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, môže si učiteľ s aprobaciou SJL doplniť úväzok na 1 stupni?(11h SJL v 2 ročníku). Na druhom stupni učí len 8 hodín SJL. Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikovaný učiteľ druhého stupňa základnej školy môže učiť na prvom stupni svoj aprobačný predmet.

Majaza
Kvalifikácia

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

riaditel13
učiteľ telesnej výchovy

Dobrý deň prajem,
ak vyučuje učiteľ telesnej výchovy tento predmet na 1.stupni ZŠ, jedná sa o kvalifikovane odučenú hodinu?
Ďakujem za odpoveď
S pozdravom
PaedDr. Š.Viktor

Maria Pavlikova
učiteľ telesnej výchovy

Kvalifikovaný učiteľ druhého stupňa základnej školy môže vyučovať predmety svojej aprobácie aj na prvom stupni základnej školy kvalifikovane. Vyplýva to z vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1., 1. diel, III. časť body 15 alebo 19 a 3. diel, II. časť 5. bod. Kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy vyučuje tento predmet aj na prvom stupni kvalifikovane.

Andrea P.
Kvalifikácia pre MŠ

Dobrý deň,
mam vyštudovanú vysokú školu v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-druhý stupeň Mgr. Vo vyhláške 1/2020, príloha 1 Učiteľ som našla v 1. diel, 1. časť učiteľ materskej školy bod 6. pre splnenie kvalifikačných predpokladov. V tabuľke je uvedené ďalšie vzdelávanie rozširujúce vzdelanie-rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky. Ja nemám vyštudované rozširujúce štúdium ale mám prvý stupeň VŠ. predškolská a elementárne pedagogika. Moja otázka znie v akej platovej triede mám byť zaradená? Som kvalifikovaná učiteľka s týmto vzdelaním ako učiteľ 2. stupňa? (a ak si dorobím aj prvú atestáciu v akej platovej triede mám byť zaradená)
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre MŠ

Ak máte vyštudované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa predškolská a elementárna pedagogika, ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy. Vaše zaradenie je do 6. platovej triedy. V prípade vykonania prvej atestácie Vás zaradia do 7.platovej triedy. Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa neplníte kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na druhom stupni základnej školy. Spýtam sa - na aké predmety ste kvalifikovaná ?

Andrea P.
Kvalifikácia pre MŠ

Prepáčte p. Pavlikova, došlo k nedorozumeniu vinou mojej formulácie textu. Zaujímalo by ma v akej platovej triede sa ako učiteľka MŠ momentálne nachádzam.
Oddiel A (tabuľka pre vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa) v bode 6. v 1. diele, 1. časti je pre materské školy uvedené "učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy", čo je študijný obor, ktorý som vyštudovala na 2. stupni VŠ. Zároveň v ďalšom vzdelaní je vyžadované "rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky". Zaujímalo by ma či sa toto týka aj mňa, nakoľko mám predprimárnu pedagogiku vyštudovanú na 1. stupni VŠ, čo mi príde viac ako rozširujúce štúdium, preto ma zaujíma, či by som nemohla patriť do vyššej platovej triedy (7) pre učiteľov s VŠ vzdelaním druhého stupňa (Mgr.).
Ďakujem za odpoveď.

Andrea P.
Kvalifikácia pre MŠ

Neviem na aké predmety som kvalifikovaná, ale je to uvedené v tabuľke v 1. časti pre materské školy (1. časť nie je pre ZŠ). Tak prečo je to tam v bode 6. uvedené? Neviem sa v tých zákonoch orientovať , tak preto sa pýtam. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre MŠ

Vo vyhláške sa orientuje dobre. Bod 6, o ktorý sa opierate, môže sa uplatniť aj u Vás, ale rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky nemáte. Preto som vychádzala zo vzdelania, ktoré máte, vrátane zaradenia do platovej triedy. Pýtali ste sa aj na učiteľku druhého stupňa, preto som sa pýtala, ktoré predmety máte na mysli. Neuviedli ste, či ste začínajúca a či Vám bola daná podmienka podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru získať kvalifikačný predpoklad na svoju činnosť. Ak by ste boli začínajúca, tak po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania by Vás zaradili do 7. platovej triedy v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona. Ak sa § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. nedá uplatniť, platí platová trieda 6. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa nie je viac ako rozširujúce štúdium - aspoň podľa vyhlášky.

Andrea P.
Kvalifikácia pre MŠ

Dobrý deň. Nie som s začínajúca učiteľka. Len som vychádzala z bodu 6. a myslela som si že spĺňam podmienku (ďalšie vzdelávanie) predprimárnu pedagogiku tým, že mám Bc. a pripadá mi to nelogické robiť ešte raz rozširujúce štúdium-predprimárnu pedagogiku keď ju mám vyštudovanú. Adaptačné vzdelávanie mám už urobené. Mgr. štúdium som ukončila v roku 2013 a zamestnávateľ ma neupovedomil na možnosti v pri vzniku pracovného pomeru v MŠ. Chcela som si urobiť 1. a 2. atestáciu a nemôžem robiť 2. ak nebudem kvalifikovaná podľa oddielu A. Tak preto sa o to zaujímam.
Momentálne si robím rozširujúce štúdium Špeciálna pedagogika-učiteľstvo lebo min. šk. rok som začala robiť v špeciálnej triede v MŠ. Mám sa teraz opierať o Prílohu č.11-Špeciálny pedagóg, bod.8? Počas práce s intaktnými deťmi v MŠ som mala aj integrované deti so ŠVVP, čo je v podmienke v dĺžke výkonu pracovnej činnosti. Rozširujúce štúdium by som mala ukončiť na bud. rok v júni. Keď ukončím rozširujúce štúdium budem kvalifikovaná podľa prílohy č.11?
Vopred vďaka za vysvetlenie a odpoveď. Pekný deň.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre MŠ

Ak ste učiteľka materskej školy, prípadne špeciálnej materskej školy, kvalifikačný predpoklad musíte spĺňať podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, prvý diel alebo 2. diel. Príloha č. 11 je určená pre odborných zamestnancov - špeciálnych pedagógov, ktorí pracujú v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Špeciálna pedagogika Vám chýbajúce rozširujúce štúdium nenahradí, ale v špeciálnom školstve je nevyhnutná. Práca s integrovanými deťmi nie je práca v špeciálnej škole, do 5 rokov takejto činnosti sa neráta..