2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Iri Sebők
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň pani Pavlíková !

Učiteľa materskej školy, ktorá nastúpila do pracovného pomeru 17.9.2018 vykonala rigoróznu skúšku dňa 3. septembra 2020, zároveň si podala žiadosť o priznanie 60 kreditov v súlade s §61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. Zamestnávateľ jej žiadosť zamietol z dôvodu, že nespĺňa podmienku troch rokov pedagogickej činnosti.

§61a ods. 10 - Prechodné ustanovenia
/Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia./

Dňom 16.9.2021 bude splnená podmienka troch rokov pedagogickej praxe, ale kredity podľa zákona č. 317/2019 Z. z. ani podľa §32g zákona č. 553/2003 Z. z. jej už nie je možné uznať.
Otázka na Vás pani Pavlíková - ako má zamestnávateľ postupovať ? Môže sa jej priznať príplatok za profesijný rozvoj podľa §14e zákona č. 553/2003 Z.z. ? ak áno s akou účinnosťou.?

Ďakujem pekne za prípadnú odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Zákon č. 317/2009 Z. z., ktorý uvádzate je od 1. 9. 2019 zrušený, t. j. nepostupujeme podľa neho. Takže žiadosť ste zamietli podľa neplatného zákona. Žiadosť ste mali zamietnuť, pretože od 1. 9. 2019 sa kredity za žiadne vzdelávanie neprideľujú. Za rigoróznu skúšku vykonanú po 1. 9. 2019 zamestnanec nemá žiadne benefity. Žiadny príplatok za profesijný rozvoj jej nepriznáte, pretože § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. ustanovenie o príplatku za rigoróznu skúške nepozná. Napíšte list, že predchádzajúce zamietavé stanovisko nebolo v súlade s platnou legislatívou a napíšte to, čo som uviedla, t. j., že zákon č. 138/2019 Z. z. a ani zákon č. 553/2003 Z. z. príplatok za rigoróznu skúšku neobsahuje.