2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Stanka.01
Rozširujúce štúdium anglického jazyka

Dobrý deň,
som učiteľkou na 1. stupni ZŠ s rozšírením o anglický jazyk na 1. stupni.
Chcela by som si rozšíriť aprobáciu o učenie anglického jazyka na 2. stupni ZŠ, príp. strednej škole. Je to možné?
Pri podmienkach na rozširujúce štúdium je písané, že je toto štúdium určené pre učiteľov 2. stupňa. Počula som aj o možnosti spraviť si štátnu jazykovú skúšku na jazykovej škole, ale uprednostňovala by som absolvovanie rozširujúceho štúdia. Je to možné aj v mojom prípade?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium anglického jazyka

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, l. diel v jednotlivých častiach podľa druhu školy. O možnostiach rozširujúceho štúdia sa informujte na jednotlivých vysokých školách. Štátna jazyková skúška v prílohe č. 1 uvedená nie je a nesplnili by ste kvalifikačný predpoklad na vyučovanie cudzieho jazyka.