6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
M. Rákovská
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, vyštudovala som učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika na UMB v Banskej Bystrici. Už vyše 2 rokov vyučujem na ZŠ na I. st. Minulý týždeň som úspešne vykonala základnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického na úrovni B2 v Súkromnej jazykovej škole E - KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre. Môžem požiadať svojho zamestnávateľa o príplatok 12% za vykonanie štátnej jazykovej skúšky v §14e alebo rozširujúceho štúdia? Zamestnávateľ mi do pracovnej zmluvy uložil povinnosť do 2 rokov ukončiť štúdium anglického jazyka pre I. stupeň ZŠ. Prosím Vás, mám nárok na nejaký druh príplatku za spomínanú štátnu jazykovú skúšku? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Za štátnu jazykovú skúšku máte nárok na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená.

M. Rákovská
Príplatok za profesijný rozvoj

Ďakujem, za dobrú správu. Musím písomne požiadať zamestnávateľa o príplatok za profesijný rozvoj alebo stačí, keď odovzdám vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

V § 14e ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. je určené, aby zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj, ktorý sa bude potom vyplácať od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj po dobu siedmich rokov.

M. Rákovská
Príplatok za profesijný rozvoj

Teraz v júli odchádzam na materskú, mám počkať so žiadosťou alebo sa 7 - ročné obdobie preruší na obdobie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Je to na Vašom zvážení, zatiaľ nie je v zákone zmienka o predĺžení platnosti ako to bolo v zákone č. 317/2009 Z. z.