2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Veronika_M
Uplatnenie na 2 stupni ZŠ s PhD.

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či je možné, aby som sa zamestnala ako učiteľka predmetu matematika 2 stupňa na ZŠ, ak mám nasledovné vzdelanie:
1. - 3. Stupeň VŠ v odbore občianska bezpečnosť/ krízový manažment.

Súčasťou PhD. štúdia bola aj skúška z Aplikovanej matematiky. Bolo by možné v takomto prípade nastúpiť ako nekvalifikovaná učiteľka a následne dorobiť DPŠ?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Uplatnenie na 2 stupni ZŠ s PhD.

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, v III. časti pod 7. bodom je uvedené vzdelanie, ktoré je kvalifikačným predpokladom na vyučovanie predmetu matematika na druhom stupni základnej školy. Odbor občianska bezpečnosť tam uvedený nie je. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľa v nepedagogických odboroch nie je bonus, ale povinnosť, ale najskôr musí byť splnená odborná spôsobilosť. V súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. plnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Podľa môjho názoru na vyučovanie nie matematiky nie ste kvalifikovaná.