4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Matapet
Platová trieda školský špeciálny pedagóga na ZŠ od 1.1.2020

Dobrý deň prajem,
poprosím Vás o upresnenie nasledovných otázok :
1.) Do akej platovej triedy patrí školský špeciálny pedagóga na ZŠ od 1.1.2020 s 8 ročnou praxou ako špeciálny pedagóg v ŠZŠ a 1a 1/2 ročnou praxou ako školský špeciálny pedagóg na ZŠ v rámci projektu? / ukončená kvalifikácia: 5r.studium Psychopédia/
2.) Aký je pracovný čas školského špeciálneho pedagóga na ZŠ / ako pedagogického zamestnanca/ ?
3.) Je stanovený pre školského špec. pedagóga úväzok priamej činnosti so žiakmi so ŠVVP, prípadne počet vyučovacích hodín RŠF?
4.) Koľko žiakov so ŠVVP pripadá na 1 školského špeciálneho pedagóga?
Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Platová trieda školský špeciálny pedagóg na ZŠ od 1.1.2020

Ak ste sa rozhodli prehodnocovať vzdelanie školského špeciálneho pedagóga od 1.1. 2020, jeho kvalifikačné požiadavky sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 8. Jeho pracovný čas je taký, ako to má určené v pracovnom poriadku školy v rozsahu 37,50 hodiny, ak pracuje na plný úväzok. Základný úväzok školského špeciálneho pedagóga sa podľa § 3 ods. 7 nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. neustanovuje.

kikuska
Platová trieda školského špeciálneho pedagóga

Prajem pekný deň.
Prosím Vás o radu. Mám ukončené okrem iného rozširujúceho štúdia aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky-učiteľstvo špeciálnej školy. Na pozícii pedagogický zamestnanec-učiteľ s 1. atestáciou som pracovala 18 rokov na špeciálnej základnej škole a bola som zaradená do 8. platovej triedy. Od 1. 9. 2019 pracujem na pozícii školský špeciálny pedagóg v ZŠ cez projekt. Tu som zaradená do 7. platovej triedy. Chcela by som informáciu, aké doplňujúce vzdelanie si mám urobiť, aby som bola zaradená znovu do 8. platovej triedy. Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda školského špeciálneho pedagóga

Predpokladám, že Vám neuznali prvú atestáciu, ktorú máte vykonanú pre kategóriu učiteľ a v súčasnosti ste zaradená v kategórii školský špeciálny pedagóg, čo je síce kategória pedagogických zamestnancov, ale nie je to učiteľ v súlade s § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. Vaša kategória je uvedená pod písmenom h) uvedeného paragrafu. Doplňujúce vzdelanie Vám triedu nezvýši. Musíte absolvovať prvú atestáciu.