10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ela745
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
pracujem v materskej škole, kde som absolvovala adaptačné vzdelanie a tým som zaradnená do pozície samostatný učiteľ - trieda 7. So súhlasom riaditeľa si mám dokončiť školu, aby som bola kvalifikovaná učiteľka. Mám 2. stupeň Vš pedagogického zamerania (2.stupeň ZŠ a stredné školy).
Chcela by som sa opýtať, aké vzdelanie si musím dokončiť, aby ma nevyradili zo 7 platovej triedy a zároveň, aby som získala kvalifikačný predpoklad pre danú pozíciu - stačí mi stredné odborné pedagogické vzdelanie/ rozširujúce štúdium predškolská pedagogika/ rozširujúce štúdium primárna pedagogika?

Ďakujem za odpoveď
Pekný deň

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak ste kvalifikovaná učiteľka pre základnú školu a strednú školu a chcete byť kvalifikovanou učiteľkou pre materské školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, musíte absolvovať do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky. Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1. 1. diel, I. časť je to uvedené pod písmenom A v 4. bode. Stredné odborné pedagogické vzdelanie nestačí, klesli by ste do 6. platovej triedy.

Ela745
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem za odpoveď. Chcela by som sa ešte opýtať, ak sa neotvára rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky, tak to môžem nahradiť štúdiom bakalára v tejto oblasti? Alebo to nestačí a pojdem späť do nižšej triedy?
Ďakujem vopred za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Odpovedala som Vám trikrát. Na základe nižšieho vzdelania, aj keď to bude učiteľstvo pre materské školy, klesnete do nižšej platovej triedy. Je jedno, či to bude bakalárske vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie. Keby to bolo možné uznať, verte, že by som to uviedla už v prvej odpovedi. 7. platovú triedu máte výnimočne, pretože to § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. umožňuje, aby ste zosúladili vzdelanie s výkonom práce počas štyroch rokov. Píšete, že štúdium budete absolvovať so súhlasom riaditeľa, ale doplním to - je to Vaša povinnosť.

Ela745
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem za odpoveď, chcela som si to iba ujasniť.
Pekný deň

Ela745
Zaradenie do platovej triedy

A máte pravdu, je to moja povinnosť, aby som si doplnila vzdelanie, ale žiaľ štát mi neumožnuje, aby som si ho doplnila, keďže neotvára toto rozširujúce štúdium. Len mi poradťe, ako si mám tu povinnosť splniť, keď mi to nie je umožnené? Myslím, že nikto nechce padnúť do nižšej triedy, veď aj tak je plat učiteľov veľmi nízky. To je len môj názor.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Musíte si zistiť na všetkých pedagogických fakultách či isto neotvárajú dané štúdium a sledovať vývoj. Máte na to štyri roky, možno už len tri, čas plynie. Čo iné Vám mám poradiť. Zmenu zamestnávateľa, veď ste kvalifikovaná učiteľka.

Ela745
Zaradenie do platovej triedy

Aj tak Vám ďakujem za pomoc, pomohli ste mi.

Eva Belancova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
som učiteľkou materskej školy a mám ukončenú strednú pedagogickú školu. Ďalej ukončenú mám 2.stupeň Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BA. Som zaradená do 6.platovej triedy. Následne som vykonala prvú a moja platová trieda zostala nezmenená. Dokončila som si DPŠ a chcem sa prihlásiť na rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky. Moja otázka je. Do akej platovej triedy budem zaradená po ukončení rozširujúceho štúdia? Bude zohľadnená aj atestácia?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Do 6. platovej triedy zaraďujeme učiteľky materskej školy : 1. Úplné stredné odborné vzdelanie pre učiteľky materskej školy a vykonaná prvá atestácia, alebo 2. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa predškolská a elementárna pedagogika, alebo 3. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované. Po ukončení rozširujúceho štúdia predškolská a elementárna pedagogika (žiadne iné) budete zaradená do 7. platovej triedy. Vykonaná prvá atestácia, ktorá sa viaže k ÚSO vzdelaniu Vám k vysokoškolskému vzdelanie druhého stupňa nebude akceptovaná.