4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personal.lucia1
Zaradenie ped.zamestnanca

Dobrý deň pani Pavlíková.
Prosím ako zaradím učiteľa anglického jazyka na strednej odbornej škole, keď má ukončené vzdelanie v roku 2020:
VŠ druhého stupňa v magisterskom štúd.programe anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v študijnom odbore filológia.
Pracovný pomer bude uzatvorený len na jeden rok na zastupovanie počas materskej dovolenky.
Myslím, že ako nekvalifikovaný, zaradený v platovej tarife 6, absolvovať adaptačné a musí si dorobiť DPŠ.
Uvažujem správne?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Áno, uvažujete správne. Vaša učiteľka spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel IV. časť 6. bod za podmienky absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie príslušného cudzieho jazyka v lehote podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte do 7. platovej triedy.

Shantaram
Priznanie príplatku za štátunu jazykovú skúšku

Dobrý deň,

Chcela by som Vás poprosiť o radu. Od 1.1.2021 som opätovne po 3 rokoch v zahraničí nastúpila k svojmu predcházdajúcemu zamestnávateľovi. Počas praconého pomeru, ktorý sme ukončili v roku 2017, som mala uznaných 60 kreditov za štátnu jazykovú skúšku vykonanú v roku 2013. Prepadli mi kredity kvôli tomu, že som v čase zmeny zákona nebola zamestnancom školy? Alebo mám stále nárok na zmenu kreditov na príplatok za profesijný rozvoj? Ak mi prepadli, mám si urobiť štátnicu znova, aby som získala nárok na príplatok? Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Priznanie príplatku za štátnu jazykovú skúšku

Váš zamestnávateľ Vám vystavil osvedčenie o priznaní 60 kreditov za štátnu jazykovú skúšku a vyplácal kreditový príplatok podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Po opätovnom vzniku pracovného pomeru zamestnávateľ by mal pokračovať vo vyplácaní príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. do 31. 8. 2026.