10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ttinaa
Uznanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadne uznania 1. kvalifikačnej skúšky.
V r. 2000 som absolvovala magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre v odbore vychovávateľstvo.
V r. 2001som ukončila Špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky pre vychovávateľov v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach v MPC v Bratislave.
Do 31.10. 2009 som mala odpracovaných viac ako 5 rokov, a preto mi bolo toto Špecializačné kvalifikačné štúdium uznané ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky. Pracovala som v špeciálnej škole. Teraz pracujem ako vychovávateľka v Základnej škole. V našej škole aj v triede máme tiež integrovaných žiakov. Môže mi byť toto špecializačné kvalifikačné štúdium uznané ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky aj teraz, keď pracujem ako vychovávateľka na základnej škole?
Moja prax je približne 20 rokov.
Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Uznanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky

Ak Vám bola uznaná náhrada 1. kvalifikačnej skúšky podľa vtedy platných právnych predpisov, nezmenili ste kategóriu, tak prečo by sa malo Vaše zaradenie prehodnocovať. Boli ste vychovávateľka a ste vychovávateľka, náhrada 1. kvalifikačnej skúšky Vám patrí.

ttinaa
Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem.

ttinaa
Uznanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky

P. Pavlíková, prosím Vás, napísali by ste mi číslo Zákona, paragraf a odsek, na základe, ktorého mi mzdová účtovníčka uzná náhradu 1. kvalifikačnej skúšky a následne ma zaradí do príslušnej platovej triedy ako pg. zamestnanca s 1. atestáciou?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Uznanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky

Vy ste pracovali ako vychovávateľka v špeciálnej škole a teraz pracujete ako vychovávateľka v bežnej škole. Náhradu 1. kvalifikačnej skúšky Vám uznali v súlade s § 9 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Následne od 1. 11. 2009 zamestnávateľ uplatnil kontinuálne § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a od 1. 9. 2019 § 90 ods. 1 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.

ttinaa
Poďakovanie

Ďakujem.

Anna777
Pracovné zaradenie

Dobrý deň, prosím o radu, či mám dobre nastavenú platovú triedu a platový stupeň.

Mám ukončené vysokoškolské štúdium 2 stupňa – učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy.
V 2008 roku som ukončila rozširujúce štúdium – špeciálna pedagogika – poradenstvo. Tento čas, až do roku 2017 som pracovala ako vychovávateľka v detskom domove.
Od 2017 roku pracujem v základnej škole, v špecializovanej triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Mám urobenú prvú atestáciu. Od septembra tohto roku pracujem tiež ako školský špeciálny pedagóg . Som zaradená do triedy 8, stupeň 1
Či som správne zaradená ako učiteľka špecializovanej triedy s prvou atestáciou?
Či som správne zaradená ako školský špeciálny pedagóg?
Či moja trojročná prax v špecializovanej triede pre deti s NKS by sa mohla rátať ako špeciálnopedagogická prax?
Či rozširujúce štúdium– špeciálna pedagogika – poradenstvo by mohlo byť náhradou prvej kvalifikačnej skúšky?

Anna777
Platové zaradenie

Prepáčte, nie pracovné, ale platové zaradenie

Maria Pavlikova
Pracovné zaradenie

Ako učiteľka špecializovanej triedy môžete byť zaradená do platovej triedy 8, pracovná trieda jeden. kariérový stupeň, učiteľka s prvou atestáciou. Ako školský špeciálny pedagóg môžete byť zaradená do šiestej platovej triedy, pracovná trieda dva, bez zaradenia do kariérového stupňa, až do splnenia podmienky päť rokov pracovnej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s prílohou č. 8 bod, 12 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Vaša trojročná prax v špecializovanej triede pre deti s NKS sa nemôže rátať ako špeciálnopedagogická prax, pretože nie je vykonávaná v špeciálnej škole alebo v špeciálnej triede. Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky sa Vám môže zarátať ako náhrada prvej kvalifikačnej skúšky (atestácie), ak ste do 31. 10. 2009 vykonávali činnosť učiteľky a mali ste päť rokov pedagogickej praxe v súlade s § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Prečo sa pýtate na náhradu prvej kvalifikačnej skúšky, keď máte vykonanú prvú atestáciu.

Anna777
Platové zaradenie

Dobrý večer,
ďakujem za odpoveď. Pýtam sa na náhradu prvej kvalifikačnej skúšky, lebo som si nebola som istá, či som si dvakrát nevykonala tu istú (prvú) atestáciu.